สสส.เปิด 100 ชุมชนจักรยาน เพื่อสุขภาวะ

| |
อ่าน : 4,290

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

สสส.เปิด 100 ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ thaihealth

เปิด 100 ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ดึงอปท.-แกนนำท้องถิ่นร่วมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรต่อคนใช้จักรยาน หวังตอบโจทย์เป้าหมายคนไทยออกกำลังกาย 80% ภายในปี 64

ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สสส. กล่าวว่า ชุมชนคือฐานสำคัญในการจัดการระบบสุขภาวะของประเทศ เพราะการจัดการระบบสุขภาวะของชุมชนโดยคนในชุมชนที่ร่วมมือกันจะเป็นการจัดการที่ยั่งยืน ในปีที่ผ่านมา สสส.ได้เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนที่สนใจได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ในพื้นที่กว่า 70 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ประหยัดรายจ่าย ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างสังคมที่ดี ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีมาก ในปีนี้จึงเปิดโอกาสให้ชุมชนที่สนใจ 100 ชุมชน ร่วมกันสร้างชุมชนที่เป็นมิตรต่อคนใช้จักรยาน และเป็นการตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศในการเพิ่มกิจกรรมทางกายของคนอายุ 11 ปีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 80% ภายในปี 2564

ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สัดส่วนการใช้จักรยานในประเทศไทยมีรูปแบบเป็น "สามเหลี่ยมปิรามิด" ส่วนยอดของปิรามิดคือ นักแข่งจักรยาน จำนวน 1,000 คน ตามด้วยนักปั่นจักรยานที่มีอุปกรณ์พร้อมจำนวน 100,000 คน ส่วนอีก 50 ล้านคนคือชาวบ้านทั่วไป การทำงานจึงมุ่งแก้ที่ฐานปิรามิดคือคน 50 ล้านคน ซึ่งปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดเมืองหรือชุมชนที่เป็นมิตรต่อคนใช้จักรยานที่ประสบผลสำเร็จ มี 4 ปัจจัย คือ ผู้นำท้องถิ่นร่วมสนับสนุน ชุมชนขานรับหน่วยงานภาครัฐเห็นดี และภาคีใส่ใจ เพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้จักรยาน เช่น การติดป้ายใช้ความเร็วไม่เกิน 30 ก.ม./ชม. การมีลูกระนาดในย่านโรงเรียน ตลาด ทำให้ผู้ใช้จักรยานรู้สึกถึงความปลอดภัย การออกเทศบัญญัติกำหนดเส้นทางจักรยานโดยเฉพาะ หรือการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยาน เป็นต้น

สำหรับตัวอย่างการจัดการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะที่น่าสนใจ อาทิ "ปั่นจักรยานชมเมือง สะสมแต้มแลกของรางวัล" ชุมชนเทศบาลตำบลบางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยเชิญชวนให้เกิดการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน สะสมแต้มแลกของรางวัลได้ กิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานทุกวันเสาร์ไปยังแหล่งท่องเที่ยว และนายกเทศมนตรีใช้จักรยานในการตรวจงานช่าง ส่วนเทศบาลตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีกิจกรรม "พลังเด็กเยาวชนนักปั่น เก็บขยะชุมชน" ซึ่งเยาวชนจะได้แต้มความดีสะสมในธนาคารความดี และเทศบาลยังให้การสนับสนุนการซ่อมจักรยานของชุมชน เป็นต้น

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม