สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ลด ละ เลิกบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 2,552

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

ภาพเว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ลด ละ เลิกบุหรี่ thaihealth

ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง สสม. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา จัดเสวนา “คุณคือพลังช่วยผลักดันลาคอมรฺ” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่

เมื่อเร็วๆ นี้  ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) มี นายสุรินทร์ เหมนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอน นายตอฮีตร์ สายสอิด และเจ้าหน้าที่ สสม.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.จัดเสวนา “คุณคือพลังช่วยผลักดันลาคอมรฺ”ภายใต้โครงการมัสยิดปลอดบุหรี่ ซึ่งได้รับเกียรติ ซึ่งมี นพ.สงกานต์ ไหมชุม รอง นพ.สาธารระสุขจังหวัดสงขลาให้เป็นมาเป็นประธานเปิดงาน 

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน รณรงค์ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะในบริเวณมัสยิด ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ประกอบอิบาดะห์ (เคารพภักดีต่อพระเจ้า) เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นการทำร้ายตนเองและผู้คนรอบข้าง อีกทั้งยังเป็นการกระทำที่ผิดต่อกหมายในเรื่องการสูบบุหรี่ในศาสนสถานอีกด้วย

ทั้งนี้มีมัสยิดสนใจเข้าโครงการจำนวน 130 มัสยิด และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้าร่วมจำนวน 3 โรงเรียน ภายในงานมีกิจจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “คุณคือพลังช่วยผลักดันลาคอมรฺ”โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนยืประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ นพ.อนันตชัย ไชยประทาน ประธานมูลนิธิการแพทย์และสาธารณะกุศล และนายแวยูโว๊ะ แวหะยี อตีดเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขจุงหวัดปัตตานี นพ.วีรวรรธ คลายนา แพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และวิทยากรที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่นายไซหนุน ยาหมัน การให้ความรู้ในเรื่องพิษภัยของบุหรี่ ตลอดจนแนวทางการเลิกสูบหรี่ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้เล่าประสบการณ์การติดบุหรี่ และการเลิกสูบบหรี่ให้ผู้เข้าอบรมฟังอีกด้วย....อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศกาลบุหรี่ให้ผู้เข้าอบรมได้ชมด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม