สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ลด ละ เลิกบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 2,153

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

ภาพเว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ลด ละ เลิกบุหรี่ thaihealth

ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง สสม. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา จัดเสวนา “คุณคือพลังช่วยผลักดันลาคอมรฺ” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่

เมื่อเร็วๆ นี้  ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) มี นายสุรินทร์ เหมนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอน นายตอฮีตร์ สายสอิด และเจ้าหน้าที่ สสม.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.จัดเสวนา “คุณคือพลังช่วยผลักดันลาคอมรฺ”ภายใต้โครงการมัสยิดปลอดบุหรี่ ซึ่งได้รับเกียรติ ซึ่งมี นพ.สงกานต์ ไหมชุม รอง นพ.สาธารระสุขจังหวัดสงขลาให้เป็นมาเป็นประธานเปิดงาน 

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน รณรงค์ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะในบริเวณมัสยิด ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ประกอบอิบาดะห์ (เคารพภักดีต่อพระเจ้า) เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นการทำร้ายตนเองและผู้คนรอบข้าง อีกทั้งยังเป็นการกระทำที่ผิดต่อกหมายในเรื่องการสูบบุหรี่ในศาสนสถานอีกด้วย

ทั้งนี้มีมัสยิดสนใจเข้าโครงการจำนวน 130 มัสยิด และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้าร่วมจำนวน 3 โรงเรียน ภายในงานมีกิจจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “คุณคือพลังช่วยผลักดันลาคอมรฺ”โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนยืประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ นพ.อนันตชัย ไชยประทาน ประธานมูลนิธิการแพทย์และสาธารณะกุศล และนายแวยูโว๊ะ แวหะยี อตีดเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขจุงหวัดปัตตานี นพ.วีรวรรธ คลายนา แพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และวิทยากรที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่นายไซหนุน ยาหมัน การให้ความรู้ในเรื่องพิษภัยของบุหรี่ ตลอดจนแนวทางการเลิกสูบหรี่ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้เล่าประสบการณ์การติดบุหรี่ และการเลิกสูบบหรี่ให้ผู้เข้าอบรมฟังอีกด้วย....อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศกาลบุหรี่ให้ผู้เข้าอบรมได้ชมด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม