กินผักผลไม้วันละ 400 กรัม ต้านโรค

| |
อ่าน : 4,676

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 

บริโภคผักปลอดสารพิษ ลดเสี่ยงโรค thaihealth
แฟ้มภาพ

สธ.ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใส่ใจผักผลไม้ปลอดสารพิษ แนะบริโภคผักผลไม้สด วันละ 400 - 600 กรัม ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษกกระทรวงสาธารณสุข และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เนื่องด้วยผักและผลไม้สดเป็นอาหารที่มีความสำคัญต่อสุขภาพมนุษย์ ให้สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย อีกทั้งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดเกณฑ์การบริโภคผักและผลไม้สด วันละ 400 - 600 กรัม ซึ่งเป็นปริมาณการบริโภคที่สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น หัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมองตีบ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น ด้วยสถานการณ์ในการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดในปัจจุบัน พบยังเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่มั่นใจและไม่สามารถเข้าถึงผักและผลไม้สดที่มีคุณภาพและความปลอดภัยได้

รัฐบาลจึงมุ่งเน้นสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตตลอดช่วงชีวิต โดยสนับสนุนให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงโภชนาการและอาหารปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวัง รวมถึงบูรณาการเรื่องอาหารปลอดภัย โดยควบคุม กำกับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพปลอดภัย โดยเน้นแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารเคมี และจุลินทรีย์ในอาหาร รวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์การประชุม "สานพลังประชารัฐ พัฒนาผักผลไม้ปลอดภัย"

ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลวิชาการจากการขับเคลื่อนเรื่องผักและผลไม้สดปลอดภัย จะนำเสนอเนื้อหาครอบคลุมทุกขั้นตอนของการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้บริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษ

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม