กินผักผลไม้วันละ 400 กรัม ต้านโรค

| |
อ่าน : 4,980

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 

บริโภคผักปลอดสารพิษ ลดเสี่ยงโรค thaihealth
แฟ้มภาพ

สธ.ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใส่ใจผักผลไม้ปลอดสารพิษ แนะบริโภคผักผลไม้สด วันละ 400 - 600 กรัม ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษกกระทรวงสาธารณสุข และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เนื่องด้วยผักและผลไม้สดเป็นอาหารที่มีความสำคัญต่อสุขภาพมนุษย์ ให้สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย อีกทั้งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดเกณฑ์การบริโภคผักและผลไม้สด วันละ 400 - 600 กรัม ซึ่งเป็นปริมาณการบริโภคที่สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น หัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมองตีบ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น ด้วยสถานการณ์ในการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดในปัจจุบัน พบยังเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่มั่นใจและไม่สามารถเข้าถึงผักและผลไม้สดที่มีคุณภาพและความปลอดภัยได้

รัฐบาลจึงมุ่งเน้นสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตตลอดช่วงชีวิต โดยสนับสนุนให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงโภชนาการและอาหารปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวัง รวมถึงบูรณาการเรื่องอาหารปลอดภัย โดยควบคุม กำกับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพปลอดภัย โดยเน้นแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารเคมี และจุลินทรีย์ในอาหาร รวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์การประชุม "สานพลังประชารัฐ พัฒนาผักผลไม้ปลอดภัย"

ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลวิชาการจากการขับเคลื่อนเรื่องผักและผลไม้สดปลอดภัย จะนำเสนอเนื้อหาครอบคลุมทุกขั้นตอนของการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้บริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษ

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม