สถานการณ์สูบบุหรี่ในไทยลดลง

| |
อ่าน : 3,169

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

สถานการณ์สูบบุหรี่ในไทยลดลง thaihealth

สถานการณ์สูบบุหรี่ในไทยลดลง ถือเป็นความสำเร็จของการทำงานรณรงค์ควบคุมยาสูบของไทย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทยย้อนหลัง 23 ปีที่ผ่านมา โดยผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติถือว่าแนวโน้มดีขึ้น โดยเมื่อปี 2534 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 38.5 ล้านคน มีคนสูบบุหรี่ 12.3 ล้านคน ขณะที่ผลสำรวจ ล่าสุด ปี 2558 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวนเพิ่มเป็น 56.1 ล้านคน แต่มีคนสูบบุหรี่ 10.9 ล้านคน หมายความว่าคนไทยที่สูบบุหรี่ลดลง สวนทางกับจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น

"หากตลอด 23 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่มีการรณรงค์ควบคุมยาสูบ จำนวนประชากรวัยสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นอีก 17.6 ล้านคน จะทำให้มีจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่เพิ่มจาก 12.3 เป็น 17.9 ล้านคน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจำนวนคนสูบบุหรี่ในปี 2558 ซึ่งมีเท่ากับ 10.9 ล้านคน จะพบว่าคนไทยที่สูบบุหรี่ลดลง 7 ล้านคน ซึ่งนี่คือความสำเร็จของการทำงานรณรงค์ควบคุมยาสูบของไทย" ศ.นพ.ประกิตกล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม