จัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาสุขภาวะเยาวชน

| |
อ่าน : 2,136

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

จัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาสุขภาวะเยาวชน thaihealth

โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา จัดอบรมรุ่นที่ 3  พัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ 5  กระบวนทัศน์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ ในรูปแบบใหม่ และกระบวนการเรียนรู้ ที่ 6 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษากับการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน ในพื้นที่สูงและรูปแบบการพัฒนา การศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสู่การสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ และรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง Home School ณ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Leadership for Education Change) หรือ LEC รุ่นที่ 3 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ ในสังกัด ศธ. ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  NGO's และภาคสื่อสารมวลชนเข้ารับ การพัฒนา เพื่อเป้าหมายในการสร้างผู้นำ รุ่นใหม่ด้านการศึกษาที่มีกระบวนทัศน์ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและศักยภาพในการทำงานแบบรวมหมู่ พร้อมเรียนรู้ ร่วมกับผู้อื่นและภาคีเครือข่ายในการสร้างสรรค์พัฒนาและเปลี่ยนแปลงการศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพเข้าร่วมประชุม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม