'นครสวรรค์' สร้างเครือข่าย แก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

| |
อ่าน : 4,055

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  

ภาพประกอบจากเพจหนังสือพิมพ์รอบรั้วบ้านเรา ออนไลน์

\'นครสวรรค์\' สร้างเครือข่าย แก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth

จังหวัดนครสวรรค์ สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่ ห้องพลอยไพลิน โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการสัมมนานักจัดรายการวิทยุจังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของจังหวัดนครสวรรค์

ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดฯ โดยเฉพาะสื่อวิทยุ ในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัดนครสวรรค์ อย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร ทั้งการอบรมให้ความรู้ การผลิตสื่อ การจัดให้มีรายการวิทยุถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายในอำเภอที่มีสภาพปัญหาและจัดให้มีช่องทางการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อโซเชียลมีเดีย ต่างๆ  โดยมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้จัดรายการวิทยุ เพื่อนำไปเผยแพร่ไปยัง ผู้ปกครอง เยาวชนและวัยรุ่น ได้อย่างตรงประเด็น เป็นปัจจุบัน หลากหลายแง่มุมข้อสงสัย ตลอดจนการถ่ายทอดเทคนิคการจัดรายการที่น่าสนใจจากวิทยากร เพื่อจะนำไปสู่การร่วมกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต่อไปได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม