เตือน'มือเท้าปาก ‘ระบาดเด็กเล็ก’

| |
อ่าน : 6,257

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

เตือน\'มือเท้าปาก ‘ระบาดเด็กเล็ก’ thaihealth

แฟ้มภาพ

แนะสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียน เฝ้าระวังและการป้องกันโรค “มือเท้าปาก” หลังพบระบาดในเด็กเล็ก

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึงการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 พฤษภาคม พบผู้ป่วยทั่วประเทศ 12,742 ราย เสียชีวิต 1 ราย จากเชียงใหม่ ทั้งนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานการระบาดในเด็กชั้นอนุบาล ในกรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วย 6-17 ราย อาการไม่รุนแรง และไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ช่วงนี้ผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามจากการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก เพิ่มขึ้น ส่วนพื้นที่ที่ควรติดตามเฝ้าระวัง ได้แก่ จังหวัดทางภาคเหนือ คือ น่านและเชียงราย โรคมือ เท้า ปาก มีรายงานตลอดทั้งปี แต่มักพบผู้ป่วยมากในช่วงฤดูฝน คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม พบการระบาดในสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก หรือโรงเรียน ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็ก พบในกลุ่มเด็กโตและกลุ่มอายุอื่นบ้าง

นพ.อำนวยกล่าวว่า ดังนั้น การเฝ้าระวังและการป้องกันโรคในสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียน โดยเฉพาะการคัดกรองเด็กควรทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยขอแนะนำให้ ผู้ปกครองดูแล และสังเกตอาการบุตรหลาน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับแผลในปาก และตุ่มที่มือหรือเท้า แต่บางรายอาจมีเฉพาะไข้ หรือมีแผลในปากแต่ไม่มีตุ่มที่มือหรือเท้าก็ได้ ควรให้หยุดเรียนและไม่คลุกคลีกับคนอื่นๆ ในครอบครัวหรือในชุมชน มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม