ปลุกจิตสำนึก เมืองสุพรรณขับขี่ปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 1,916

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ปลุกจิตสำนึก เมืองสุพรรณขับขี่ปลอดภัย thaihealth

แฟ้มภาพ

สุพรรณบุรี จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาความร่วมมือ สู่ความปลอดภัยทางถนน จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอยู่ที่จิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนน

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รอง ผวจ. สุพรรณบุรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาความร่วมมือ สู่ความปลอดภัยทางถนน จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอยู่ที่จิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนน แม้หน่วยที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการในการป้องกัน แต่หากผู้ใช้รถใช้ถนนยังฝ่าฝืนกฎจราจร ยังทำผิดกฎจราจรก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จึงจำเป็นต้องเริ่มจากตัวเราก่อน และที่ผ่านมา จ.สุพรรณบุรี มีการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

ด้านนายเอกภพ จันทร์เพ็ญหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ จ.สุพรรณบุรี เป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่และนำไปสู่การแก้ไขที่ยั่งยืนโดยเฉพาะการวิเคราะห์และแก้ไขจุดเสี่ยงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุการอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรแก่นักเรียน ตลอดจนการตั้งจุดตรวจชุดผสมบูรณาการเฉพาะกิจฯร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งถนนสายหลักและสายรอง  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม