5 กิจกรรมนำร่องสร้างสรรค์ 'เจริญกรุง'

| |
อ่าน : 5,560

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง

5 กิจกรรมนำร่องสร้างสรรค์ \'เจริญกรุง\' thaihealth

ทีซีดีซี ร่วมกับ สสส. ลุย "โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง" นำร่อง 5 กิจกรรมต้นแบบ ดึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในย่าน ผ่านกระบวนการค้นหาโอกาส ปัญหา และแนวทางการพัฒนาตามกระบวนการออกแบบ ตั้งเป้าสร้างแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับย่านเจริญกรุง สู่การขยายผลพื้นที่สร้างสรรค์ในต่างจังหวัด

สำหรับ 5 กิจกรรมนำร่องจาก "โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมน้ำ: การพลิกฟื้นสถาปัตยกรรมเก่าริมน้ำที่ทรงคุณค่าให้กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของย่านและเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมหลัก-รองให้เป็นเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ริมน้ำบริเวณท่าเรือและลานหน้า อาคารอีสต์เอเชียติก ซอยเจริญกรุง 40 สร้างสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กับย่าน ดึงดูดให้คนเข้ามาใช้พื้นที่ริมน้ำ ผ่านการแสดงดนตรีโดยกลุ่มเยาวชนในพื้นที่, การฉายภาพยนตร์กลางแจ้ง, กิจกรรมสาธารณะชุมชนต่างๆ ที่น่าสนใจ

โครงการพัฒนาอาคารร้าง บริเวณ ตึกแถวในซอยเชื่อมเจริญกรุง 36-38 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่บ่มเพาะกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นจุดนัดพบปะแห่งใหม่ในย่านนี้สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างคนภายในและภายนอกพื้นที่ จากการนำพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานให้กลับมาใช้ประโยชน์รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างเวิร์คช็อปสาธารณะชุมชน, กิจกรรมเวิร์คช็อปส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ของย่าน, นิทรรศการภาพถ่ายจากคนในชุมชน เพื่อสะท้อนมุมมองของชุมชนที่มีต่อย่านผ่านรูปภาพ

5 กิจกรรมนำร่องสร้างสรรค์ \'เจริญกรุง\' thaihealthโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวขนาดเล็ก ณ ลานหน้าอาคารไปรษณีย์กลาง เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มศักยภาพให้กลายเป็นพื้นที่เขียวสาธารณะของย่านสร้างพื้นที่พบปะ เป็นจุดเชื่อมโยงโครงข่ายทางกายภาพของย่าน และเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรมสาธารณะชุมชน

โครงการพัฒนาตรอก ซอก ซอย ตั้งแต่ซอยเจริญกรุง 28-50 เพื่อพัฒนาโครงข่ายการสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่ภายในย่าน เพิ่มกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจภายในย่าน และสร้างความปลอดภัยในการสัญจรในตรอก ซอก ซอยดำเนินการปรับปรุงกายภาพของถนนให้เหมาะสม, จัดระเบียบการใช้งานภายในซอย โดยมีกิจกรรมไฮไลท์อยู่ที่ทัวร์จักรยาน, ทัวร์เดินเพลิน และกิจกรรม Dreamscape Project โดย Eyedropper Fill

โครงการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ ตั้งแต่ซอยเจริญกรุง 28-50 เพื่อให้ข้อมูลของย่านเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ธุรกิจการค้า ร้านอาหาร การเดินทาง และจุดที่น่าสนใจ ด้วยป้ายสัญลักษณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ เพื่อจูงใจให้ผู้คนเข้ามารู้จักและเข้าถึงย่านมากยิ่งขึ้น

ร่วมเรียนรู้และตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและคนในพื้นที่ บริเวณย่านเจริญกรุง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ค Co-Create Charoenkrung

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม