ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานในระดับชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 1,749

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ( สสม.)

ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ( สสม.)

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานในระดับชุมชน thaihealth

สสม.ภาคใต้ตอนบน ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายชุมชน อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อร็วๆ นี้ ณ ชุมชนบ้านเกาะมุกด์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ( สสม.) โดยนางสาวกรรณทิมา หมื่นระย้า รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะมุกด์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อสัมภาษณ์นางจันจิรา ชายหมัด ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและเกิดการยอมรับทั้งในระดับพื้นที่ ตำบล อำเภอและระดับจังหวัด จนถึงปัจจุบัน 

นางจันจิรา ชายหมัด เป็นบุคคลหนึ่งที่เกิดจากการผลักดันของ สสม. ซึ่งมาจากการเข้าร่วมโรงเรียนผู้นำ โดยการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมโรงเรียนผู้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถทำให้ประสบความสำเร็จ โดยปัจจุบันนางจันจิรา ชายหมัดเป็นแกนนำเครือข่ายของ สสม.ในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ชุมชน สู่การทำกิจกรรมโครงการมัสยิดครบวงจร มัสยิดปลอดบุหรี่ ชุมชนรักษ์สุขภาวะ และโครงการอื่นๆ ที่เข้ามาในพื้นที่ด้วย 

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน สสม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้นำพัดลมไปมอบให้แก่ อิหม่ามณรงค์ จุลเด็น อิหม่ามมัสยิดอัลนุสเราะ บ้านเกาะมุกด์ อ.่ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยเพื่อใช้มอบในงานมัสยิดของชุมชนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม