ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานในระดับชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 1,637

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ( สสม.)

ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ( สสม.)

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานในระดับชุมชน thaihealth

สสม.ภาคใต้ตอนบน ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายชุมชน อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อร็วๆ นี้ ณ ชุมชนบ้านเกาะมุกด์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ( สสม.) โดยนางสาวกรรณทิมา หมื่นระย้า รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะมุกด์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อสัมภาษณ์นางจันจิรา ชายหมัด ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและเกิดการยอมรับทั้งในระดับพื้นที่ ตำบล อำเภอและระดับจังหวัด จนถึงปัจจุบัน 

นางจันจิรา ชายหมัด เป็นบุคคลหนึ่งที่เกิดจากการผลักดันของ สสม. ซึ่งมาจากการเข้าร่วมโรงเรียนผู้นำ โดยการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมโรงเรียนผู้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถทำให้ประสบความสำเร็จ โดยปัจจุบันนางจันจิรา ชายหมัดเป็นแกนนำเครือข่ายของ สสม.ในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ชุมชน สู่การทำกิจกรรมโครงการมัสยิดครบวงจร มัสยิดปลอดบุหรี่ ชุมชนรักษ์สุขภาวะ และโครงการอื่นๆ ที่เข้ามาในพื้นที่ด้วย 

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน สสม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้นำพัดลมไปมอบให้แก่ อิหม่ามณรงค์ จุลเด็น อิหม่ามมัสยิดอัลนุสเราะ บ้านเกาะมุกด์ อ.่ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยเพื่อใช้มอบในงานมัสยิดของชุมชนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม