ใช้ถังสีใส่อาหาร อันตราย

โดย
| |
อ่าน : 4,293

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

ใช้ถังสีใส่อาหาร อันตราย  thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย แนะผู้ประกอบการค้าทั้งในตลาดสด และแผงลอยจำหน่ายอาหารต้องคำนึงถึงสุขลักษณะด้านความสะอาด และไม่ควรนำถังสีมาใช้ เป็นภาชนะใส่อาหาร

นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะผู้ประกอบการค้าทั้งในตลาดค้าส่ง ตลาดสด และแผงลอยจำหน่ายอาหารจะต้องมีความตระหนักด้านสุขลักษณะความสะอาด และเลือกใช้ภาชนะที่ปลอดภัย เนื่องจากการออกแบบวัสดุที่ใช้ทำภาชนะ และอุปกรณ์ มีผลต่อการปนเปื้อนของสารเคมีลงสู่อาหารรวมทั้งอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ โดยเฉพาะการนำถังสีมาใช้ จะทำให้ผู้บริโภคได้รับสารตะกั่วที่ตกค้างอยู่ในถังสี หากได้รับพิษตะกั่วอย่างต่อเนื่องและปริมาณมากจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอย่างเฉียบพลันคือมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง เมื่อพิษสะสมจะทำให้ระบบประสาทส่วนปลายเป็นอัมพาตที่นิ้วเท้าและมือเหนื่อยง่ายและอ่อนเพลียได้

ทั้งนี้ หลักการเลือกภาชนะหรืออุปกรณ์ใส่อาหารนั้น จะต้องไม่ทำหรือประกอบด้วยวัสดุที่เป็นพิษเช่นภาชนะที่จะนำมาใช้กับอาหารต้องไม่ผ่านการใช้บรรจุสารเคมีอันตรายมาก่อนเพราะอาจทำให้เกิดสารเคมีตกค้างได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

น้ำอุ่น  คลังอาหาร  ไขมันร้าย  สาย24  สภาสตรีแห่งชาติ  ชุมชนหลักหก  ผนึกกำลังหยุดความพิการแต่กำเนิด  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ สอนมือใหม่ซ่อมจักรยาน โครงการจักรยานรีไซเคิล เมืองจักรยาน bike to work  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth น้ำตาล ผลไม้ไทย โครงการวิจัย เด็กไทยไม่กินหวาน ความหวาน  พระพยอม กัลยาโณ  รถสาธารณะ  พนักงานขับรถ  โรคปอดเรื้อรัง  นมัสเต จ๊ะเอ๋ บ๊ายบาย  สารพิษตกค้าง  กล้ามเนื้อเสื่อมพันธุกรรมดูเชนน์  สำนักสถานพยาบาล  บริจากเลือด  โทรศัพย์  โรคจากวิถีชีวิต  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม