ใช้ถังสีใส่อาหาร อันตราย

โดย
| |
อ่าน : 4,608

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

ใช้ถังสีใส่อาหาร อันตราย  thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย แนะผู้ประกอบการค้าทั้งในตลาดสด และแผงลอยจำหน่ายอาหารต้องคำนึงถึงสุขลักษณะด้านความสะอาด และไม่ควรนำถังสีมาใช้ เป็นภาชนะใส่อาหาร

นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะผู้ประกอบการค้าทั้งในตลาดค้าส่ง ตลาดสด และแผงลอยจำหน่ายอาหารจะต้องมีความตระหนักด้านสุขลักษณะความสะอาด และเลือกใช้ภาชนะที่ปลอดภัย เนื่องจากการออกแบบวัสดุที่ใช้ทำภาชนะ และอุปกรณ์ มีผลต่อการปนเปื้อนของสารเคมีลงสู่อาหารรวมทั้งอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ โดยเฉพาะการนำถังสีมาใช้ จะทำให้ผู้บริโภคได้รับสารตะกั่วที่ตกค้างอยู่ในถังสี หากได้รับพิษตะกั่วอย่างต่อเนื่องและปริมาณมากจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอย่างเฉียบพลันคือมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง เมื่อพิษสะสมจะทำให้ระบบประสาทส่วนปลายเป็นอัมพาตที่นิ้วเท้าและมือเหนื่อยง่ายและอ่อนเพลียได้

ทั้งนี้ หลักการเลือกภาชนะหรืออุปกรณ์ใส่อาหารนั้น จะต้องไม่ทำหรือประกอบด้วยวัสดุที่เป็นพิษเช่นภาชนะที่จะนำมาใช้กับอาหารต้องไม่ผ่านการใช้บรรจุสารเคมีอันตรายมาก่อนเพราะอาจทำให้เกิดสารเคมีตกค้างได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม