พัฒนาวิชาชีพการพยาบาล สู่มาตรฐานสากล

| |
อ่าน : 8,066

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

พัฒนาวิชาชีพการพยาบาล สู่มาตรฐานสากล thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส.ร่วมกับสภาการพยาบาล และสถาบันอุดมศึกษา จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทยให้ได้มาตรฐานสากล

รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เปิดเผยว่า สภาการพยาบาล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ หารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับวิชาชีพพยาบาล กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของไทย ให้วิชาชีพพยาบาลได้รับการพัฒนาเป็นมาตรฐานสากล โดยยุทธศาสตร์ครอบคลุมถึงการสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายด้านสุขภาพของประเทศ มีส่วนร่วมในการปรับระบบบริการสุขภาพ และการดำเนินการให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ สามารถบริการวิชาชีพได้อย่างอิสระ และมีกฎหมายคุ้มครอง เน้นการแก้ไขปัญหาสำคัญด้านต่างๆ อาทิ การกำหนดแผนการผลิตพยาบาลของชาติระดับบัณฑิตศึกษา พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผู้ช่วยพยาบาล การกำหนดสาขา ที่เป็นเอกภาพ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตด้านพยาบาลจัดทำหลักสูตร พร้อมส่งเสริมให้พยาบาลได้รับการศึกษาสูงขึ้นกว่าวิชาชีพเฉพาะด้าน เพื่อรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และการขยายระบบบริการสุขภาพสำหรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม