ประกวดสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพดี จริยธรรมเด่น

| |
อ่าน : 3,908

อย.จัดการประกวด สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดําเนินงานอย่างมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อรับรางวัล “อย.ควอลิตี้อวอร์ด 2556”

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 และในปีนี้นับเป็นปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยรวมทั้งเชิดชูและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น

ในปีนี้อย. จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลอย. ควอลิตี้อวอร์ด ประจําปี 2556 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ให้แก่สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งได้แก่อาหารยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน รวมทั้งสิ้น 30 รางวัล โดยมีหลักเกณฑ์สําคัญในการพิจารณาสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจําหน่ายในประเทศที่ได้คุณภาพ หากเป็นสถานประกอบการที่ผลิตเพื่อส่งออกต้องมีการจําหน่ายในประเทศด้วยโดยมีระยะเวลาประกอบการติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปีมีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอดมีการนําเอาระบบคุณภาพมาพัฒนา หรือควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ จะต้องเป็นสถานประกอบการที่ไม่เคยถูกลงโทษในเรื่องการผลิตขายและโฆษณาย้อนหลังเป็นเวลา 2 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) ส่วนสถานประกอบการรายใดที่เคยได้รับรางวัลในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 3 ครั้งติดต่อกัน ขอสงวนสิทธิ์เว้นช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีจึงจะสามารถมีสิทธิ์สมัครได้ยกเว้นกรณีที่เป็นอุตสาหกรรมต่างประเภทกัน

นอกจากนี้ยังต้องมีระบบในการตอบสนองต่อผู้บริโภค (customer relations) ประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมีกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (csr) เช่น การให้ความรู้กับผู้บริโภคการดูแลสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคมคุณธรรมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

สถานประกอบการใดสนใจร่วมคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fda.moph.go.th โดยส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ที่สํานัก/กอง หรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

 

ที่มา : กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม