ประกวดสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพดี จริยธรรมเด่น

| |
อ่าน : 3,038

อย.จัดการประกวด สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดําเนินงานอย่างมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อรับรางวัล “อย.ควอลิตี้อวอร์ด 2556”

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 และในปีนี้นับเป็นปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยรวมทั้งเชิดชูและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น

ในปีนี้อย. จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลอย. ควอลิตี้อวอร์ด ประจําปี 2556 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ให้แก่สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งได้แก่อาหารยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน รวมทั้งสิ้น 30 รางวัล โดยมีหลักเกณฑ์สําคัญในการพิจารณาสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจําหน่ายในประเทศที่ได้คุณภาพ หากเป็นสถานประกอบการที่ผลิตเพื่อส่งออกต้องมีการจําหน่ายในประเทศด้วยโดยมีระยะเวลาประกอบการติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปีมีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอดมีการนําเอาระบบคุณภาพมาพัฒนา หรือควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ จะต้องเป็นสถานประกอบการที่ไม่เคยถูกลงโทษในเรื่องการผลิตขายและโฆษณาย้อนหลังเป็นเวลา 2 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) ส่วนสถานประกอบการรายใดที่เคยได้รับรางวัลในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 3 ครั้งติดต่อกัน ขอสงวนสิทธิ์เว้นช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีจึงจะสามารถมีสิทธิ์สมัครได้ยกเว้นกรณีที่เป็นอุตสาหกรรมต่างประเภทกัน

นอกจากนี้ยังต้องมีระบบในการตอบสนองต่อผู้บริโภค (customer relations) ประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมีกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (csr) เช่น การให้ความรู้กับผู้บริโภคการดูแลสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคมคุณธรรมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

สถานประกอบการใดสนใจร่วมคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fda.moph.go.th โดยส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ที่สํานัก/กอง หรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

 

ที่มา : กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม