อันตรายความดันโลหิตสูง ภัยสุขภาพ

โดย
| |
อ่าน : 18,207

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

อันตรายความดันโลหิตสูง ภัยสุขภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

โรคความดันโลหิตสูงกำลังเป็นภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอย่างเรื้อรัง เพราะส่งผลกระทบให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรัง อัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่ง สร้างปัญหาครอบครัวตามมาด้วย โรคนี้เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพเรื่องการรับประทานอาหารหวานมันเค็ม รับประทานแป้งในปริมาณมาก กับขาดการออกกำลังกายเป็นหลัก ผนวกกับปัญหาความ เครียดที่เกิดจากสังคมที่มีปัญหาซับซ้อนมากขึ้น

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์  สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เผยว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นนับพันคนต่อปี ล่าสุดในปี 2558 พบผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ 2,534 คน แม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมาแต่จำนวนผู้ป่วยสะสมมากขึ้น เฉพาะผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มาขึ้นทะเบียนรับการรักษาปัจจุบันมี 64,558 คน ที่อำเภอชาติตระการที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงดูแลตนเองได้ดีร้อยละ 93.45 ขณะที่อำเภอวังทองผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันได้ดีเพียงร้อยละ 45.32 ผู้ป่วยที่ควบคุมความดันโลหิตสูงไม่ดีจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตามมา จากข้อมูลในปี 2558 พบว่าอำเภอพรหมพิรามมีอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดสมองสูงสุด รองลงมาคืออำเภอวังทองและอำเภอบางกระทุ่มตามลำดับ รวมแล้วทุกอำเภอมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในปี 2558 จำนวน 447 คน นับว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบที่คร่าชีวิตคนไปมากมายทีเดียว บางรายที่ได้รับการเยียวยาทัน ยังมีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาตเกิดขึ้นหลงเหลืออยู่อีกด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวน ให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพให้พ้นจากภัยความดันโลหิตสูง ด้วยการเลือกรับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม้ (ที่ไม่หวาน) ให้มาก ลดอาหารหวาน มัน เค็ม แป้ง ปรุงอาหารด้วยวิธีต้ม หลีกเลี่ยงการทอด ลดไขมัน เพิ่มการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ วันละอย่างน้อย 30 นาที หากไม่สามารถแบ่งเวลาได้ ให้หาโอกาสเดินบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงจากสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ เพราะล้วนแล้วแต่ทำให้ความดันโลหิตสูง ท้ายที่สุดคือการตรวจวัดความดันโลหิตตามสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเพื่อประเมินภาวะสุขภาพของตนเอง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม