“โรคหลอดเลือดสมอง” รู้เร็วห่างไกลอัมพาต

โดย
| |
อ่าน : 5,305

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

“โรคหลอดเลือดสมอง” รู้เร็วห่างไกลอัมพาต thaihealth

แฟ้มภาพ

 โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ เป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความพิการทุพพลภาพ องค์การอนามัยโลกจึงกำหนดให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก” 

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองเกิดจากภาวะสมองขาดเลือดไปเลี้ยงทำให้เกิดอาการชาที่ใบหน้า ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขน ขา ข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงเคลื่อนไหวไม่ได้ หรือเคลื่อนไหวลำบากอย่างทันทีทันใดเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมง จากข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรับการรักษาที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และในทุก 1 ชั่วโมง จะมีคนเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 3 คน

ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 500,000 คน ซึ่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 20 ส่วนผู้ป่วยที่รอดชีวิตร้อยละ 30 จะมีความพิการต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการทำกิจวัตรประจำวันตลอดชีวิต อีกร้อยละ 50 จะมีปัญหาด้านการพูดและการสื่อสารกับผู้อื่น ซึ่งมีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่หายเป็นปกติ โรคหลอดเลือดสมอง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ โรคหลอดเลือดสมองแตก และ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

สำหรับอาการเตือนที่เป็นสัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ พูดไม่ออก ไม่เข้าใจ หรือพูดไม่ชัดทันทีทันใด แขน ขา หรือหน้าอ่อนแรง ชา หรือขยับไม่ได้ทันทีทันใด ตาข้างใดข้างหนึ่งมัว หรือมองไม่เห็น เห็นภาพซ้อนหรือมีอาการคล้ายม่านบังตาแบบฉับพลัน ปวดศีรษะรุนแรงฉับพลันชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อน งุนงง เวียนศีรษะหรือเสียการทรงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดร่วมกับอาการอื่นๆ ข้างต้น หากเกิดอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์โดยด่วน แม้อาการดีขึ้นก็ควรมาพบแพทย์โดยเร็วเพราะจะช่วยรักษาชีวิตและฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเป็น ปกติหรือใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง และปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุที่เพิ่มขึ้น ความเครียด โรคอ้วน ดื่มเหล้าเบียร์มากๆ ขาดการออกกําลังกาย เป็นต้น โรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้โดยการออกกําลังกายให้สม่ำเสมอ คุมน้ำหนัก อย่าให้อ้วน ลดการรับประทานอาหารเค็มหวาน มัน เพิ่มผักผลไม้ งดสูบบุหรี่ ตรวจสุขภาพประจําปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง เช่น ความดันโลหิตสูงเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หากมีปัจจัยเสี่ยงต้องรักษาและพบแพทย์สม่ำเสมอห้ามหยุดยาเองโดยเด็ดขาด ซึ่งผู้ที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วจะมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกมากกว่าคนปกติ

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับชนิด ความรุนแรง และระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการ หากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเร็วเท่าใดความพิการและอัตราการเสียชีวิตก็จะลดลงมากเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองอยู่แล้วก็ควรรับการรักษาและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดด้วย

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม