สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ปลอดเหล้า ปลอดภัย

| |
อ่าน : 4,704

ที่มา: เว็บไซต์ไทนิวส์

ภาพประกอบจากเฟสบุ๊ก

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ปลอดเหล้า ปลอดภัย thaihealth

เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สืบสานประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญบั้งไฟตะไลล้าน ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน สู่อาเซียน ประจำปี 2559 ชมการฟ้อนภูไทตะไลล้านของชาวบ้านกว่า 400 คน ขบวนแห่ของแต่ละหมู่บ้าน

ที่บริเวณเทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน สู่อาเซียน ประจำปี 2559 ซึ่งเทศบาลตำบลกุดหว้า ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อบต.กุดหว้า และ สสส. จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนี้ชาวผู้ไท จากเทศบาลตำบลกุดหว้า จำนวน 400 คน ได้แสดงชุดฟ้อนผู้ไทตะไลล้าน ในพิธีเปิดงาน

นายสาริกา อุทรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า กล่าวว่า ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน ของเทศบาลตำบลกุดหว้า ได้กำหนดจัดขึ้นในสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคม โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 มีกิจกรรมขบวนแห่บั้งไฟตะไลล้านของแต่ละหมู่บ้าน ที่สื่อถึงวิถีชุมชน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขบวนแห่บั้งไฟปลอดเหล้า ขบวนนางรำที่สวยงาม โดยทางเทศบาลตำบลกุดหว้า ร่วมกับ สสส. ได้รณรงค์ให้เป็นประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านปลอดเหล้า มาอย่างต่อเนื่องเพราะอยากให้ทุกคนเที่ยวงานอย่างสนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ลดการทะเลาะวิวาท

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม