แนะทดสอบฟอร์มาลิน ก่อนปรุงอาหาร

โดย
| |
อ่าน : 3,097

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 

แนะทดสอบฟอร์มาลิน ก่อนปรุงอาหาร  thaihealth

แฟ้มภาพ

องค์การเภสัชกรรมผลิตชุดทดสอบฟอร์มาลิน ตรวจก่อนรับประทานหรือปรุง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

จากการที่มีกลุ่มผู้ค้าที่ขายอาหารทะเลสด ผักสด เครื่องในสด นำสารฟอร์มาลินมาแช่อาหาร เพื่อให้สดใสอยู่เสมอนั้น กรมอนามัยได้มีการสุ่มตรวจอาหารทะเลในตลาดสด ล่าสุดเมื่อปี 2558 พบอาหารทะเลมีการปนเปื้อนสารฟอร์มาลินมากที่สุด คือ หมึกกรอบ รองลงมาคือ หมึกสด ซึ่งสาร "ฟอร์มาลิน" นั้นเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง อยู่ในรูปของ "สารละลายฟอร์มัลดีไฮด์" ซึ่งหากอยู่ในสถานะก๊าซจะมีชื่อเรียกว่า "ฟอร์มัลดีไฮด์" ในทางการแพทย์จะใช้ฟอร์มาลินในการดองศพไม่ให้เน่าเปื่อย ใช้ฆ่าเชื้อโรค ฆ่าเชื้อรา และทำความสะอาดห้องผู้ป่วย หากมีการรับประทานเข้าไป และสะสมเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ หรือหากสัมผัสกับสารฟอร์มาลินโดยตรง หรือสูดดม จะทำให้ผิวหนังอักเสบ ผิวหนังอาจไหม้ หรือเปลี่ยนเป็นสีขาวได้ ระคายเคืองที่ตา จมูก ระบบทางเดินหายใจ และถ้าหากรับประทานในปริมาณที่มากถึง 30-60 มิลลิลิตร จะทำให้เกิดอาการปวดท้องรุนแรง อาเจียน ท้องเดิน หมดสติ และอาจเสียชีวิต

น.พ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการรณรงค์ไม่ให้มีการใช้ฟอร์มาลินแช่ หรือดองอาหาร โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศฉบับที่ 93 พ.ศ.2528 เรื่องวัตถุห้ามใช้ในอาหาร ผู้ใดละเมิดใส่ในอาหารต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ฐานผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์ แต่ก็ยังพบว่ามีการใช้กันอย่างแพร่หลาย การหลีกเลี่ยงสารฟอร์มาลินที่ปนเปื้อนในอาหาร อาจจะดูเป็นเรื่องยาก

ดังนั้นหากต้องซื้ออาหารทะเล หรือผักสดจากท้องตลาดทั่วไป ผู้บริโภคควรสังเกตลักษณะของอาหารว่ามีความสด ใหม่ แตกต่างจากปกติหรือไม่ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น สามารถตรวจด้วยชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร ก่อนนำมาปรุงหรือรับประทาน ซึ่งชุดทดสอบฟอร์มาลินนี้ องค์การฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สะดวกในการใช้งาน โดย 1 ชุดสามารถตรวจได้ 1 ตัวอย่าง ชุดทดสอบมีความไว สามารถตรวจได้ที่ระดับต่ำสุด 0.5 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม (ppm)

ทดสอบได้ง่ายด้วยตนเอง โดยเทน้ำแช่อาหารที่สงสัยลงในขวดหมายเลข 1 ประมาณ 1 ใน 3 ของขวด ปิดฝาเขย่าจนสารทดสอบละลายหมด แล้วเทของเหลวทั้งหมดลงในขวดหมายเลข 2 ปิดฝาเขย่าเล็กน้อย จากนั้นเทของเหลวทั้งหมดลงในขวดหมายเลข 3 ปิดฝาเขย่าเบาๆ ให้ของเหลวเข้ากัน สังเกตสีที่เกิดขึ้น ถ้าของเหลวมีสีชมพูจนถึงสีแดง แสดงว่าน้ำมีฟอร์มาลินผสมอยู่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ใช้กำลัง  ตีเส้น  เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน  รำกระบอง  เครือข่ายรณรงค์มาตรา 61  การแพทย์แผนไทย  การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน  ปฏิบัติการ 92 อปท  พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  ปริศนาผักเพื่อสุขภาพ  การสร้างความเข้มแข็งงานขับเคลื่อนด้านความเป็นธรรมทางเพศ  อุป นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ชวนปั่นไปวัดบรมราชาฯ เชิงช่างหนึ่ง กับสงกรานต์ที่ผ่านมา หัวเข่าเสีย จนแทบเดินไม่ได้ เปลี่ยนชีวิตเขา อย่างน่าอัศจรรย์ bike to work  สุขภาวะในองค์กร  ประชุมวิชาการนานาชาติ  เกรดตก  สิ่งยั่วยุ  สิ่งปฏิกูล  ร้านค้าสีขาว  เทศกาลถือศีลกินผัก  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม