เฝ้าระวังโรคติดต่อ "ยุงลาย" ช่วงฤดูฝน

| |
อ่าน : 6,976

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เฝ้าระวังโรคติดต่อ \'ยุงลาย\' ช่วงฤดูฝน thaihealth
แฟ้มภาพ

รอง ผอ.รมน.สตูล เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคติดต่อจากยุงลายช่วงฤดูฝน ขอให้ประชาชนดูแลรักษาบ้านเรือนตนเอง ไม่ให้มีแอ่งน้ำเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อสุขอนามัยที่ดี

พล.ต.เจตน์พัธน์ ศรีวงศ์ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล (รอง ผอ.รมน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคติดต่อที่สำคัญ อาทิ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ติเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นต้น อันอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชน

เพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้บูรณาการความร่วมมือด้านแผนงาน และให้การสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยสาธารณสุขประจำพื้นที่ เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อ ที่มียุงลายเป็นพาหะในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างทั่วถึง พร้อมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน และพื้นที่เฝ้าระวัง เช่น โรงเรียน โรงแรม โรงงาน วัด หรือบ่อน้ำสาธารณะ และขอให้ประชาชนทุกคนร่วมด้วยช่วยกันดูแลรักษาบ้านเรือนตนเอง ไม่ให้มีแอ่งน้ำเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อสุขอนามัยที่ดีปราศจากโรคติดต่อต่างๆ

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม