ปกป้องเยาวชนติดบุหรี่

| |
อ่าน : 2,865

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ปกป้องเยาวชนติดบุหรี่ thaihealth

แฟ้มภาพ

ร่วมปกป้อง GenZ ห่างไกลจากบุหรี่ ตั้งเป้าลดนักสูบหน้าใหม่

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม น.ส.ศรัญญา เบญจกุล อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าว "Gen Z Gen STRONG : ไม่สูบ" ว่า จากข้อมูลการสำรวจสถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทยในช่วง 24 ปี ตั้งแต่ปี 2534-2558 พบว่าจำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงจาก 12.2 ล้านคน ในปี 2534 เป็น 10.9 ล้านคน ในปี 2558 ในจำนวนนี้พบว่าเป็นกลุ่มอายุ 15-18 ปี ถึง 3.1 แสนคน หากช่วยกันปกป้องกลุ่มนี้จากการเริ่มสูบบุหรี่ได้สำเร็จ จะสามารถลดนักสูบหน้าใหม่ได้ถึงร้อยละ 90 แต่จากผลสำรวจยังพบว่ามีการลดลงที่ไม่ชัดเจน เพราะยังมีสิ่งเร้า ดึงดูดใจให้สูบ เช่น ร้านค้าที่ตั้งวางบุหรี่ขายอย่างชัดเจน มีโฆษณา มีกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้นควรจัดการสิ่งเหล่านี้ด้วย

นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย นิติกรจากสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปัจจุบัน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ใช้มากว่า 20 ปี ยังล้าสมัยและมีช่องโหว่ที่ทำให้ธุรกิจยาสูบใช้เป็นเครื่องมือในการขยายธุรกิจมาโดยตลอด จึงจำเป็นต้องมี พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เพื่อให้มีมาตรการปกป้องเด็กจากการเข้าถึงบุหรี่ เช่น การห้ามแยกซองบุหรี่ขายเป็นมวน

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงรายงานการวิจัยจากศูนย์วิจัยควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ว่า ผลวิจัยพบว่าหากสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ได้ร้อยละ 10 จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคได้ 63 พันล้านเหรียญ หรือกว่า 220,000 ล้านบาท จากการลดจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ทั้งนี้ การลดลงของค่ารักษาพยาบาลเกิดขึ้นภายในระยะเวลาสั้นหลังจากที่อัตราการสูบบุหรี่ลดลง เนื่องจากคนที่เลิกสูบบุหรี่ได้ 1 ปี โอกาสเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจหรือเส้นเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันจะลดลง ครึ่งหนึ่งทันที

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม