แนะหมั่นล้างพัดลมไอน้ำ

| |
อ่าน : 2,913

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

กรณีที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ออกหนังสือเวียนให้งดการใช้พัดลมไอน้ำ ไอเย็นในหอผู้ป่วยและหน่วยงานในโรงพยาบาล เนื่องจากได้ทบทวนผลการวิจัยพบว่า ละอองน้ำที่มีการปนเปื้อนในภาชนะบรรจุน้ำที่ไม่ได้ทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาที่เหมาะสม อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจเรื้อรังได้ โดยเฉพาะเชื้อ ลีเจียนแนร์ ซึ่งอาศัยอยู่ในน้ำและทนต่ออุณหภูมิที่ต่ำนั้น

แนะหมั่นล้างพัดลมไอน้ำ thaihealth

แฟ้มภาพ

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การใช้พัดลมไอน้ำแนะนำให้ใช้ในที่โล่งแจ้ง เนื่องจากอากาศถ่ายเทได้ดี แต่ไม่เหมาะที่จะใช้ในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาว เนื่องจากอากาศมีความชื้นสูงและไม่แนะนำให้ใช้ในห้องที่มีพื้นที่มิดชิดเพราะจะเป็นการเพิ่มความชื้นในห้องให้สูงขึ้นและเสี่ยงกับผู้ที่ป่วยอยู่แล้ว โดยเฉพาะ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจ เช่น เป็นไข้หวัด อาจทำให้เกิดโรคปอดบวมได้ หากจำเป็นต้องใช้พัดลมแนะนำให้ใช้พัดลมธรรมดา เพราะไม่เพิ่มความชื้นในห้อง

น.ต.นพ.บุญเรืองกล่าวต่อว่า เพื่อความปลอดภัยขอแนะนำให้ประชาชนยึดหลักดังนี้

1.ทำความสะอาดถังบรรจุน้ำหากเป็นไปได้ควรทำทุกวัน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือใช้ ผงซักฟอก และทำความสะอาดหัวฉีดไม่ให้อุดตันหรือเป็นจุดเก็บกักเชื้อโรค

2.น้ำที่นำมาใช้ควรเป็นน้ำที่สะอาด ผ่านระบบการฆ่าเชื้อแล้ว เช่น น้ำประปาหรือน้ำดื่มบรรจุขวดทั่วไป ห้ามใช้น้ำคลองหรือน้ำบ่อ เพราะหากมีเชื้อโรคในน้ำ จะทำให้ร่างกายสูดเอาเชื้อโรคเข้าไปด้วย

โดยกำชับให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเร่งให้ คำแนะนำประชาชนในพื้นที่ในการใช้พัดลมไอน้ำอย่างถูกต้องและปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม