เทศกาลอาหาร 2 ทะเล สงขลาไร้แอลกอฮอล์

| |
อ่าน : 4,491

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

เทศกาลอาหาร 2 ทะเล สงขลาไร้แอลกอฮอล์ thaihealth

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการอาหาร ปลอดภัย เพื่อสุขภาพ "อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์" เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เชิญเที่ยว งานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล "อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม-6 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา

โดยได้จัดแถลงข่าวเมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ ถนนจะนะ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้แทน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสมนิตย์ กุลถวายพร อุปนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวสงขลา นายชาญชัย เตชวิวรรธน์ ประธาน 5 สมาคม จีนสงขลา อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิฯ จาก สสส. และนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ลักษณะภูมิประเทศของสงขลา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล โดยด้านฝั่งตะวันออกติดกับอ่าวไทย ส่วนด้านตะวันตกติดกับทะเลสาบสงขลา ทำให้ได้รับ ขนานนามว่า "เมืองสองทะเล" มี 3 น้ำ คือน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ส่งผลให้มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่มีคุณค่า และมีความหลากหลายมากมาย นับเป็นมรดกทางธรรมชาติของชาวสงขลาที่ไม่เหมือนกับที่อื่น ทำให้พี่น้องชาวสงขลามีวิถีชีวิตผูกพันกับทะเล มีอาชีพหลัก คือการทำประมง และผลิตภัณฑ์จากทะเล จึงทำให้มีวัฒนธรรมการปรุงอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร มีสถานที่ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์

เทศกาลอาหาร 2 ทะเล สงขลาไร้แอลกอฮอล์ thaihealthนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า "ซึ่งการจัดงานในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศมีผู้สนใจมาเที่ยวงานเป็นจำนวนมากทุกวัน และในปีนี้มีร้านค้าที่มาแสดงความจำนงเข้าร่วมจำหน่ายอาหารจำนวนมากกว่า 200 ร้าน สำหรับกิจกรรมในงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 และพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 สำหรับเรื่องของอาหารที่จำหน่าย ในงานทางเทศบาลได้ขอความร่วมมือ กับผู้จำหน่ายร้านอาหาร ให้ดูแลเรื่องของความสะอาด อร่อย และที่สำคัญภาชนะที่ใส่อาหารต้องปลอดโฟม 100% การรณรงค์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "SAY NO TO FOAM" การไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร พร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้จำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรมต่อผู้บริโภค

นายสมนิตย์ กุลถวายพร อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวสงขลา กล่าวว่า งานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล ถือเป็นงานใหญ่และเป็นงานที่มีความสำคัญในระดับต้นๆ ของจังหวัดสงขลา ในส่วนของสมาคม ยินดีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์งานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล "อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์" ทุกรูปแบบและทุกด้าน เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะเพื่อนบ้านอย่างเช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และชาวต่างชาติ ได้รู้จักอาหารทะเล และอาหารพื้นบ้านของชาวสงขลาให้กว้างขวาง ทั้งได้รู้จัก วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี อีกทั้งเป็นการกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นอีกด้วย

อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า สสส.ให้การสนับสนุนงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 แล้ว เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับทราบข้อมูลและ มาร่วมงานเทศกาลอาหารที่ปลอดภัย ห่วงใย ใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพ การรับประทานอาหารที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค NCD's คือ โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ และเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เรื่อง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พร้อมทั้งการรณรงค์ ให้ประชาชน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่สูบบุหรี่

งานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล "อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์" มีกิจกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพอย่างมากมาย เช่น การออกร้านจำหน่ายอาหารทะเลสด สะอาด ราคาถูก การส่งเสริม อาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเล สินค้า OTOP ของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ และสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา กิจกรรมการแสดงบนเวที การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในแต่ละภาคจากสถาบันการศึกษาต่างๆ การแสดงดนตรีของศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงของนักเรียน เยาวชน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลา กิจกรรมการแข่งขันการออกกำลังกายประกอบอาหาร สาธิตการปรุงอาหารเมนูเปิบพิสดารเพื่อสุขภาพ จากนักชิมชื่อดังด้านอาหาร "อย่าพลาดงานอาหารทะเลที่ยิ่งใหญ่ ร่วมสนับสนุนมรดกทางธรรมชาติของชาวสงขลา"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม