ตั้งนักจิตวิทยาคลินิก แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็ก

| |
อ่าน : 4,995

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ตั้งนักจิตวิทยาคลินิก แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็ก thaihealth

แฟ้มภาพ

สพฐ.ผุดไอเดียให้เขตพื้นที่ฯ มี "นักจิตวิทยาคลินิก" ประจำ 1 คนต่อ 1 เขต เบื้องต้นนำร่องใน 20 เขตพื้นที่ที่มีศักยภาพ ผอ.ศูนย์ ฉก.ชน.

ระบุเคยทำโครงการร่วม สสส.ดึงนักวิจัยร่วมแก้ไขปัญหาเด็กพบเกิดผลดี เด็กกล้าพูดคุย แจงต้องใช้นักจิตวิทยาคลินิก เพราะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในแต่ละเคส เริ่มงานทันทีเปิดเทอม 1 ปี 59 และประเมินผลสิ้นเทอม

นายธีร์ ภวังคนันท์ หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ฉก.ชน.มีบทบาทในการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงทำหน้าที่ประสานงานผู้ปกครอง รวมถึงเขตพื้นที่การศึกษาในการรวบรวมข้อมูลปัญหาของเด็กนักเรียนอย่างเป็นระบบซึ่งจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาจะพบปัญหาหลากหลายที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน อาทิ นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ปัญหายาเสพติด ตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน การถูกคุกคามทั้งทางร่างกายและจิตใจ การไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา โดย ฉก.ชน.ได้พัฒนาและสร้างกลไกการทำงานเพื่อให้การคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในระดับพื้นที่จะมีศูนย์ ฉก.ชน.กระจายอยู่ 226 ศูนย์

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ส่งผลกระทบต่อจิตใจเด็กได้ง่ายจำเป็นที่ต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ โดยเฉพาะนักจิตวิทยา ซึ่งจากที่เคยทำโครงการศึกษาวิจัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้มีนักจิตวิทยาเข้ามาร่วมทำงานช่วยเหลือนักเรียน เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาพบว่าเกิดประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะมีองค์ความรู้ มีเทคนิคในการเข้าถึงหรือทำให้เด็กกล้าเปิดใจพูดคุยได้มากกว่าพูดคุยกับคนอื่นๆ ดังนั้น ฉก.ชน.จึงได้เสนอ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ขอให้ในทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) มีนักจิตวิทยาคลินิก ประจำ 1 คน ซึ่งเลขาธิการ กพฐ.ได้อนุมัติให้ดำเนินการได้

"ในระยะแรกจะนำร่องใน 20 เขตพื้นที่ฯ ก่อนโดยคัดเขตพื้นที่ฯ ที่ได้รับรางวัลว่ามีการจัดระบบการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนดีก่อน เพราะมีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยทั้ง 20 เขตพื้นที่ฯ จะต้องไปดำเนินการสรรหานักจิตวิทยา โดยต้องเป็นจิตวิทยาคลินิก เท่านั้นเพราะมีความรู้ความเข้าใจในเคสต่างๆ เป็นพิเศษ เมื่อแต่ละเขตพื้นที่ฯได้นักจิตวิทยาคลินิกเรียบร้อยก็จะลงไปทำงานเก็บข้อมูลปัญหาต่างๆ ยังโรงเรียนในพื้นที่ นำมารวบรวมวิเคราะห์เพื่อวางแนวทางแก้ไขให้เป็นระบบ โดยจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2559 และประเมินผลการทำงาน 6 เดือนคือสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2559" นายธีร์กล่าวและว่า ทั้งนี้ ฉก.ชน.ได้เตรียมงบประมาณไว้ 1.8 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการทำงานด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม