สูงวัยต้องทันสมัย เพิ่มความรู้สุขภาพเท่าทันโลกโซเชียล

| |
อ่าน : 3,896

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ 

สูงวัยต้องทันสมัย เพิ่มความรู้สุขภาพเท่าทันโลกโซเชียล thaihealth

สังคมไทยควรต้องเร่งพัฒนาผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ให้มีสุขภาวะที่ดีทั้ง กาย จิต ปัญญา สังคม จิตวิญญาณ สร้างการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้มีโอกาสเรียนรู้ มีสัมพันธภาพที่ดีทำประโยชน์ต่อสังคม

ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะทีมวิจัย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในโครงการ "การถอดบทเรียนตัวอย่างที่ดีของโรงเรียนและชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้" สนับสนุนโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า ขณะนี้พบข้อมูลน่าสนใจว่าสังคมไทยควรต้องเร่งพัฒนาผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ให้มีสุขภาวะที่ดีทั้ง กาย จิต ปัญญา สังคม จิตวิญญาณ สร้างการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้มีโอกาสเรียนรู้ มีสัมพันธภาพที่ดีทำประโยชน์ต่อสังคม และให้มีหลักประกันที่มั่นคงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ และเป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ ให้ผู้ที่ยังคงทำงาน สามารถทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นงานในรูปอาสาสมัครทั้งที่ได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม โดยใช้วิธีการตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ศ.ศศิพัฒน์ กล่าวอีกว่า โครงการนี้จึงได้ถอดบทเรียนจากโรงเรียนและโครงการผู้สูงอายุ 5 แห่ง ได้แก่ ร.ร.ผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม จ.เชียงราย ร.ร.ผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง จ.มหาสารคาม ร.ร.ผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี ร.ร.ชราบาลวุฒิวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ และสถาบัน กศน. ภาคใต้ อ.เมือง จ.สงขลา พบว่า ภาพรวม ชุดความรู้สำคัญที่ผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้ใน ร.ร.ผู้สูงอายุ มี 4 ชุด ความรู้ต้นแบบ ได้แก่ เรื่องภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ สังคมที่เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มาร่วมให้ข้อคิดเห็นถึงร่างชุดความรู้ดังกล่าวด้วย

"เราพบว่าจุดร่วมที่ผู้สูงอายุไทยต้องการคือ ความเข้าใจทางสุขภาพที่ถูกต้อง การรับมือกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง หลักการวางตัวไม่ให้เป็นมนุษย์ป้า ภาวะการรับมือทางจิตใจแมื่อต้องสูญเสียคนรัก รวมถึงการรู้ทันโลกโซเชียลที่ทำให้ผู้สูงอายุสนใจกระตือรือร้นอยากเรียนรู้กันมากเพราะทำให้รู้สึกใกล้ชิดลูกหลานและเป็นหนุ่มสาวมากขึ้น ทั้งนี้ ผลศึกษาจะนำไปสู่การเร่งพัฒนาหลักสูตรใช้นำร่องใน 40 ร.ร.ผู้สูงอายุต้นแบบของกรมกิจการผู้สูงอายุ พม. หลังทดลองเมื่อเดือนเมษายนนี้ และโครงการจะแล้วเสร็จปี 2560" ศ.ศศิพัฒน์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม