ขับรถอย่างมีสติ เลี่ยงกิจกรรมขาดสมาธิ

| |
อ่าน : 5,442

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขับรถอย่างมีสติ เลี่ยงกิจกรรมขาดสมาธิ thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ต้องละสายตาจากเส้นทางและปล่อยมือจากพวงมาลัยขณะขับรถ พร้อมแนะวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปรับเบาะนั่ง กระจกมองข้าง กระจกมองหลังให้เรียบร้อยก่อนขับรถ ไม่เดินทางตามลำพังกับเด็ก และไม่นำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถ เพราะจะส่งผลต่อสมาธิในการขับรถ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สมาธิและความพร้อมของผู้ขับขี่นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง โดยผู้ขับขี่ควรหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมขณะขับรถเพราะจะทำให้ขาดสมาธิ  ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง การตัดสินใจแก้ไขเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าช้ากว่าปกติ จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะ

ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการขาดสมาธิระหว่างขับรถ ดังนี้ วางแผนการเดินทางล่วงหน้า  โดยศึกษาสภาพเส้นทางตรวจสอบสภาพจราจร พร้อมตั้งข้อมูลจุดหมายการเดินทางของระบบนำทางอัจฉริยะ (GPS) ก่อนออกรถ เพื่อป้องกันการละสายตาจากเส้นทาง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนขับรถ โดยผู้ขับขี่ควรปรับเบาะนั่ง หมอนรองศีรษะ กระจกมองข้าง กระจกมองหลัง รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์ ไม่ทานอาหารขณะขับรถ หากจำเป็น ควรรับประทานอาหารที่หยิบทานสะดวก ไม่เปื้อนมือ หรือจอดรถพักรับประทานอาหารในบริเวณที่ปลอดภัย ไม่เดินทางตามลำพังกับเด็ก หากเป็นเด็กเล็ก ควรให้เด็กนั่งเบาะนั่งนิรภัยที่มีขนาดพอดีกับรูปร่างเด็กบริเวณเบาะด้านหลังรถ ส่วนเด็กโตควรให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง พร้อมจัดให้มีผู้ดูแลเด็กโดยสารรถไปด้วย เพื่อดูแลเด็กมิให้ซุกซน หลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถ หากจำเป็นควรนำสัตว์เลี้ยงใส่กรงหรือผูกล่ามไว้ด้านหลังรถ กรณีนำสัตว์เลี้ยงไว้ในห้องโดยสาร ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมสัตว์มิให้ตกใจหรือกระโจนใส่ผู้ขับขี่ ไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะขับรถ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องละสายตาจากเส้นทางและปล่อยมือจากพวงมาลัย เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

เพื่อความปลอดภัย ผู้ขับขี่ควรประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนขับรถหรือขณะจอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัย  หลีกเลี่ยงการคุยและใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ หากจำเป็นให้ใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนา แต่ไม่ควรคุยโทรศัพท์เป็นเวลานาน จอดรถคุยโทรศัพท์ในบริเวณที่ปลอดภัย หรือให้ผู้ร่วมเดินทางไปด้วยรับโทรศัพท์แทน ทั้งนี้ การขับรถอย่างมีสติ ไม่ประมาท จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม