มหาสารคาม จัดมหกรรมรวมพลคนงดเหล้า-บุหรี่

| |
อ่าน : 2,505

ที่มา: เว็บไซต์ไทยนิวส์

มหาสารคาม จัดมหกรรมรวมพลคนงดเหล้า-บุหรี่ thaihealth

เครือข่ายภาคประชาชน ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานมหกรรมรวมพลคนงดเหล้า-บุหรี่ นำผลงานการรณรงค์ต้นแบบมาจัดแสดง พร้อมสื่อสารสร้างความเข้าใจด้วยการจัดเวทีเสวนาถอดบทเรียนหวังปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ไม่สูบ ไม่ดื่ม

เครือข่ายภาคประชาชน ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานมหกรรมรวมพลคนงดเหล้า-บุหรี่ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดมหาสารคามและหน่วยงานภาคี จัดขึ้น ภายใต้โครงการมหาสารคามเมืองปลอดบุหรี่และโครงการมหาสารคามจังหวัดยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เริ่มดำเนินการมารตั้งแต่ปี 2556 โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

มหาสารคาม จัดมหกรรมรวมพลคนงดเหล้า-บุหรี่ thaihealthนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลคนงดเหล้า-บุหรี่ จังหวัดมหาสารคาม ว่า จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าจังหวัดมหาสารคาม มีอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 15-18 มากถึงร้อยละ 8.73 และอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มอายุ 15-19 ปี ในปี 2549 พบว่า มีอัตราการดื่มมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ดังนั้น การรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การบังคับใช้กฎหมาย ให้ชุมชนร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดมาตรการทางสังคม จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วม พร้อมนำไปสู่การแก้ไขให้การดำเนินงานขั้นตอนต่อไปสำเร็จลุล่วงมากยิ่งขึ้น

การจัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลคนงดเหล้า-บุหรี่ ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการนำเสนอผลงานด้านการรณรงค์ปลอดเหล้า บุหรี่ ของเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังมีการจัดเวทีเสวนาถอดบทเรียนนวัตกรรมที่ได้จากโครงการฯ หวังปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ไม่สูบ ไม่ดื่มอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม