มหกรรมรวมพล คนงดเหล้า-บุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 1,772

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 มหาสารคามจัดมหกรรมรวมพลคนงดเหล้า-บุหรี่ thaihealth

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดมหกรรมรวมพลคนงดเหล้า-บุหรี่ มหาสารคาม หลังพบสถิติวัยรุ่นเมืองมหาสารคามดื่มเหล้าเมื่อปี 2549 มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

วันที่ 21 เม.ย. 59 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานมหกรรมรวมพลคนงดเหล้า-บุหรี่ จ.มหาสารคาม โดยนำผลงานรณรงค์ต้นแบบมาจัดแสดง สื่อสารสร้างความเข้าใจ ด้วยการจัดเวทีเสวนาถอดบทเรียนหวังปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ไม่สูบ ไม่ดื่ม ภายใต้โครงการมหาสารคามเมืองปลอดบุหรี่และโครงการมหาสารคามจังหวัดยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เริ่มดำเนินการ มหาสารคามจัดมหกรรมรวมพลคนงดเหล้า-บุหรี่ thaihealthมาตั้งแต่ปี 2556 โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานพิธีเปิด กล่าวว่า จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าจังหวัดมหาสารคามมีอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 15-18 ปี และอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มอายุ 15-19 ปี ในปี 2549 มีอัตราการดื่มมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ดังนั้น การรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การบังคับใช้กฎหมาย ให้ชุมชนร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดมาตรการทางสังคม จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วม พร้อมนำไปสู่การแก้ไขให้การดำเนินงานขั้นตอนต่อไปสำเร็จลุล่วงยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลคนงดเหล้า-บุหรี่ ครั้งนี้ นอกจากจะนำเสนอผลงานด้านการรณรงค์ปลอดเหล้า บุหรี่ ของเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังจัดเวทีเสวนาถอดบทเรียนนวัตกรรมที่ได้จากโครงการฯ หวังปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ไม่สูบ ไม่ดื่มอย่างยั่งยืน 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม