เยาวชนอาสา พัฒนาทักษะการอ่าน รับเมืองหนังสือโลก 2556

โดย
| |
อ่าน : 1,777

กทม. นำเยาวชนอาสากว่า 2,000 คน พัฒนาทักษะการอ่าน รับเมืองหนังสือโลก 2556 ระหว่าง 21-23 เม.ย.นี้ ร่วมกิจกรรมตักบาตรหนังสือ กิจกรรมเปิดตัวโครงการกรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างภาวะผู้นำให้กับพี่อาสาสมัครในการนำน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่กรุงเทพมหานครจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครโครงการ “พี่ชวนน้องอ่านกันสนั่นเมือง” ซึ่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มี.ค.56 โดยมีอาสาสมัคร จำนวน 2,000 คน จากทั่วกรุงเทพฯ เข้าร่วมการอบรม ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย–ญี่ปุ่น) เขตดินแดง เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านวรรณกรรมและปลูกฝังแนวคิดรักการอ่านผ่านวรรณคดี บทกวี บทร้อยกรอง และกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน จากวิทยากร นักเขียน และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวรรณกรรม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์ กวีรัตนโกสินทร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และนักเขียนรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ถ่ายทอดบทกวีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจรักการอ่านแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นับตั้งแต่กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองหนังสือโลกปี 2556 (world book capital 2013) กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ดำเนินการตามพันธกิจอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่เสนอไว้ต่อองค์การยูเนสโก ภายใต้โครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (bangkok read for life) อย่างแท้จริง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับคนกรุงเทพฯ ทุกกลุ่ม ทุกวัยอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การพัฒนาศักยภาพพื้นที่การอ่าน การเพิ่มพื้นที่การอ่านใหม่ กิจกรรม book start มอบหนังสือเล่มแรกแก่เด็กแรกเกิด เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฯ นี้ไว้ในพระราชูปถัมป์

สำหรับการจัดอบรมอาสาสมัครโครงการ “พี่ชวนน้องอ่านกันสนั่นเมือง” ในครั้งนี้เป็นการอบรมให้แก่อาสาสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,000 คน ทั่วกรุงเทพฯ ให้มีความรู้ ทักษะด้านเทคนิคการอ่าน การสร้างกระบวนการกลุ่ม แล้วนำไปถ่ายทอดสู่รุ่นน้องอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10,000 คน โดยการชักชวนน้องๆ ให้เกิดความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างภาวะผู้นำให้กับพี่อาสาสมัครในการนำน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่กรุงเทพมหานครจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย.56 กรุงเทพมหานครจะดำเนินงานตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก 2556 อย่างยิ่งใหญ่ อาทิ กิจกรรมตักบาตรหนังสือ กิจกรรมเปิดตัวโครงการกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก 2556 และเปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกในโครงการ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กิจกรรมรางวัลวรรณกรรมอาเซียน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน นิทรรศการกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน รวมถึงพิธีมอบตำแหน่งเมืองหนังสือโลก ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างสมเกียรติ ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม