แพทย์เตือน ไม่ออกกำลังกายเสี่ยงเกิดโรค

โดย
| |
อ่าน : 8,168

ที่มา : MGR Online

แพทย์เตือน ไม่ออกกำลังกายเสี่ยงเกิดโรค thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุข เผย ประชากรเสี่ยงเกิดโรคสะสมทำให้เสียชีวิตได้ หากไม่ออกกำลังกาย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ บริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า อัตราการเจ็บป่วยของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข สำรวจพบว่าส่วนใหญ่เกิดจาก โรคความดันโลหิต และโรคเบาหวาน ส่วนการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก จะเป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ และระบบไหลเวียนเลือด โดยพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ การไม่ออกกำลังกาย ร้อยละ 27.1 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 6.9 การสูบบุหรี่ ร้อยละ 16.1 และการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 69 ในเพศชาย และร้อยละ 65 ในเพศหญิง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะก่อให้เกิดโรคสะสมจนทำให้การเสียชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ช่วงปี 2549-2556 ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ปอดอักเสบ และความดันโลหิตสูง ซึ่งสาเหตุหลักในเพศหญิง มาจากโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และโรคหัวใจ ส่วนเพศชาย มาจากโรคมะเร็งทุกชนิด และอุบัติเหตุ

แพทย์หญิงวันทนีย์ กล่าวต่อว่า กรุงเทพมหานครยังเป็นจังหวัดที่มีประชากรแฝง หรือแรงงานข้ามชาติ มากกว่า 3 ล้านคน ที่เข้ามาประกอบอาชีพ โดยไม่มีข้อมูลในการเตรียมการรองรับโดยเฉพาะหากเกิดโรคระบาดขึ้น และยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการบริการ ที่จะสามารถกระจายข้อมูลต่างๆเมื่อเกิดโรคระบาดใหม่ๆ ขึ้น ทำให้เกิดความล่าช้าต่อการรักษาหรือให้ความช่วยเหลือ และกรุงเทพมหานครไม่มีศูนย์กลางที่จะนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้มาใช้ประโยชน์ หรือวิเคราะห์ให้เห็นถึงภาพรวมของปัญหาด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านการกระจายตัวของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ยังมีไม่เพียงพอ และครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ จึงควรจัดให้มีหน่วยงานหลักในการประสาน จัดเก็บข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ และเผยแพร่ปัจจัยเสี่ยง ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ให้ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และที่สำคัญ ควรสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ประชาชนมีความร่วมมือ และตระหนักถึงภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาร้ายแรงที่ทำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม