เรียนรู้สายน้ำงอบ ปลุกสำนึกรักบ้านเกิด

| |
อ่าน : 2,683

ที่มา: ‎มูลนิธิสยามกัมมาจล

ภาพประกอบจากมูลนิธิสยามกัมมาจล

เรียนรู้สายน้ำงอบ ปลุกสำนึกรักบ้านเกิด thaihealthเรียนรู้สายน้ำงอบ ปลุกสำนึกรักบ้านเกิด thaihealth

โครงการ “พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด” ณ พิพิธภัณฑ์เมืองน่าน นำทีมสมาชิกนักสืบสายน้ำเยาวชน ตำบลงอบ ร่วมสำรวจสายน้ำงอบ บริเวณต้นน้ำงอบ บ้านขุนน้ำลาด ดำเนินโครงการโดยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.น่าน มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ) สนับสนุนโดย‎มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (‎สสส.)

เรียนรู้สายน้ำงอบ ปลุกสำนึกรักบ้านเกิด thaihealthเรียนรู้สายน้ำงอบ ปลุกสำนึกรักบ้านเกิด thaihealth

โดยมีผู้ใหญ่ใจดีทีมวิจัยชาวบ้านขุนน้ำลาด ร่วมสำรวจและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงมีปราชญ์ชาวบ้านให้ข้อมูลกับทีมน้องๆเยาวชน กิจกรรมครั้งนี้น้องๆ ได้เรียนรู้สถานการณ์ปัญหา พันธุ์สัตว์น้ำ พืชอาหารริมน้ำ รวมถึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่

จากนั้นได้ร่วมกันทบทวนและสรุปบทเรียนการลงพื้นที่สำรวจต้นน้ำงอบ ทั้งในส่วนของสถานการณ์ ภัยคุกคาม ปริมาณน้ำ จำนวนลำห้วยสาขาที่ไหลลงสู่ลำน้ำงอบ ซึ่งถือเป็นต้นน้ำที่สำคัญของชุมชนตำบลงอบ ที่ได้ใช้น้ำจากลำน้ำงอบ ทั้งในส่วนของการใช้โยชน์จากน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการสร้างสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม