Learning Together Issue : 3

โดย
| |
อ่าน : 5,665

ของดีต้องบอกต่อ... 
อัดแน่นด้วยสาระการเรียนรู้ กับหลักสูตรและกิจกรรมตลอดเดือน

พบกับเรื่องเด่น เส้นทางสู่ถนนข้าวเหนียว ...ต้นแบบสงกรานต์ปลอดเหล้าเป็นสงกรานต์ปลอดเหล้าตระกูลข้าว ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย

 

ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ กิจกรรม หลักสูตรการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
สู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพอีกมากมายชวนติดตาม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ที่เดียว 
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าเดือนพฤษภาคม
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลดเอกสารได้แล้ว ...

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม