"LIFE JOURNEY" สู่เส้นทางความสำเร็จ

โดย
| |
อ่าน : 5,192

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

"LIFE JOURNEY" สู่เส้นทางความสำเร็จ thaihealth

แฟ้มภาพ

เปิดตัว หนังสือ LIFE JOURNEY สู่เส้นทางความสำเร็จของ 20 ไอดอลชื่อดัง จากหลากหลายสาขาอาชีพ สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน รักในสิ่งที่ทำ-ก่อสุข ในการทำงาน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำนักพิมพ์สุข (SOOK Publishing) โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เปิดตัว หนังสือ LIFE JOURNEY หนังสือที่รวบรวมเรื่องเล่าของการเดินทางสู่ความสำเร็จของไอดอลจากหลากหลาย สาขาอาชีพ

โดย นางสาวกริสรินทร์ จูงศิริวัฒน์ ที่ปรึกษางานสำนักพิมพ์สุข (SOOK Publishing) กล่าวว่า หนังสือ LIFE JOURNEY เป็นหนังสือที่จะบอกเล่าเส้นทางชีวิตของบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจรวม 20 ท่าน จากสาขาอาชีพต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความมานะอุตสาหะ ความอดทน และความตั้งใจ การทำงานของทุกๆ คน นับเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน ข้อมูลในหนังสือแสดงให้เห็นถึงความรักในสิ่งที่ทำ ซึ่งก่อให้เกิดความสุขในการทำงานแต่ละวัน และเป็นการเผื่อแผ่ความสุขไปยังยังผู้อื่นที่ร่วมประสบการณ์อยู่รอบข้าง เพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆ ที่กำลังมองหาเส้นทางอนาคตให้กับตนเองและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่กำลังข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิต

โดยมี นายทีปกร วุฒิพิทยามงคล นักเขียน และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ exteen.com และนายณัฐพัชญ์ วงเหรียญทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิทัล โทเทิ่ลแอ็สเซสคอมมิวนิเคชั่น จำกัดมหาชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อนําไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจ

"LIFE JOURNEY" สู่เส้นทางความสำเร็จ thaihealth

ด้าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.  มีภารกิจสำคัญในการจุดประกาย กระตุ้น สาน เสริมพลังความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพและชุมชน โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน ทั้ง กาย จิต ปัญญา และสังคม เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ 

กว่า 14 ปี ของการถือกำเนิดขึ้นของสสส.ได้ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติของสังคมในวงกว้าง ตลอดจนเกิดองค์ความรู้ด้านสุขภาวะเป็นจำนวนมาก อันเป็นเสมือนคลังความรู้ที่ควรค่าแก่การสื่อสารเผยแพร่สู่สังคมอย่างสร้างสรรค์ ต่อเนื่อง และเป็นระบบ นำมาซึ่งการก่อตั้ง  “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” ในวันนี้เพื่อเป็น “พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ของคนทำงานสร้างเสริมสุขภาพและประชาชนผู้สนใจ ได้มาร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนผ่านต้นแบบที่ดี และเป็น “พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจ” จุดประกายความคิด สร้างประสบการณ์ตรงจากการมีส่วนร่วม ผ่านชุดนิทรรศการ ห้องสมุด กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะที่หลากหลาย รวมไปถึงสำนักพิมพ์สุข(SOOK Publishing) ซึ่งผลิตหนังสือที่น่าสนใจมากมาก ทั้งหมดนั้นเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม