หนุนสร้างพื้นที่เล่นน้ำ สงกรานต์ปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 4,836

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

หนุนสร้างพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย thaihealth

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 59 ที่ผ่านมา สสส. และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดงานแถลงข่าว “สงกรานต์วิถีไทย ปลอดเหล้า ปลอดภัย ใช้น้ำน้อย” ได้รับเกียรติจากนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวิชัย  อัศรัสกร  รองประธานกรรมการหอการค้าไทย โดยมีนางศรีรัตน์    วัฒนล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นผู้กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าของสถานที่  ทั้งนี้ เพื่อผนึกกำลังทางสังคม ให้ลดปริมาณการใช้น้ำลงในช่วงเล่นสงกรานต์ ด้วยการเชิญชวนประชาชนให้ออกแบบนวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ๆ ที่ยังคงความสนุกสนาน พร้อมหนุนพื่นที่ให้จัด Zoning ปลอดเหล้า เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย  ณ พิพิธบางลำพู ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “สงกรานต์บ้านเราปีนี้ประสบกับสภาวะภัยแล้ง รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด โดยขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์หามาตรการและแนวทางการใช้น้ำให้น้อยลง แต่ยังคงรักษาคุณค่าความหมายของงานประเพณีสงกรานต์ในแบบวิถีไทย โดยรณรงค์ให้ประชาชนแต่งกายด้วยการใช้ผ้าไทย ผ้าซิ่น ผ้าเมือง ผ้าขาวม้า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์”

หนุนสร้างพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย thaihealth

“สงกรานต์วิถีไทย ปลอดเหล้าปลอดภัย ใช้น้ำน้อย” ของ สสส.และเครือข่ายได้มีการขับเคลื่อนสร้างพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัย ด้วยการจัด Zoning ปลอดเหล้า พร้อมหากลวิธีในการสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้มากสุด นับว่าเป็นความพยายามร่วมกันส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยของประเทศ ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

นพ.คำนวณ  อึ้งชูศักดิ์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวถึงนโยบายการรณรงค์ว่า  “สสส. และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าพร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น รณรงค์สนับสนุนให้พื้นที่จัดงานสงกรานต์ปลอดภัยพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ตั้งแต่ปี 2549 หนึ่งในมาตรการสำคัญคือ การมุ่งเน้นให้ท้องถิ่นและเจ้าภาพจัดงานให้ความสำคัญกับการจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ซึ่งที่ผ่านมามีพื้นที่เล่นน้ำต่างๆเข้าร่วมกว่า 150 แห่ง ในจำนวนนี้มีถนนเล่นน้ำที่รู้จักกันดีในนาม ถนนเล่นน้ำตระกูลข้าวกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ

“เทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงในปีนี้ ประเทศไทยเผชิญหน้ากับสถานการณ์ภัยแล้ง สสส.จึงเสนอแนวทางเล่นสงกรานต์ดังนี้ 1) การใช้อุปกรณ์เพื่อเล่นน้ำอย่างประหยัด 2) ฟื้นคืนคุณค่าและมิติทางวัฒนธรรมประเพณีไทยกลับมา   3) จัด Zoning พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าเพื่อความปลอดภัย  พื้นที่ตัวอย่างของการเล่นสงกรานต์แบบประหยัดน้ำนั้นมีบางพื้นที่เล่นก่อนหน้านี้บ้างแล้ว คือถนนข้าวเหนียว ซึ่งนวัตกรรมวิธีการเล่นน้ำเรียกว่า “ซิดแทนสาด” คือการปะพรมน้ำ แทนการสาดน้ำโดยใช้ขวดน้ำเจาะและสะบัด ทั้งนี้การหันกลับไปให้คุณค่าความสำคัญกับประเพณีวัฒนธรรม อีกทั้งการละเล่นแบบไทยๆ การใช้ผ้าไทย การรดน้ำอวยพรผู้สูงอายุ การละเล่นย้อนยุค เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ในการส่งเสริมการเล่นสงกรานต์ตามวิถีไทย ปลอดเหล้าปลอดภัย ใช้น้ำน้อย ร่วมกัน” นพ.คำนวณ กล่าว

หนุนสร้างพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย thaihealth

คุณวิชัย  อัศรัสกร  รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวถึงการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ ในวิกฤตภัยแล้งว่า “ทางหอการค้าไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมของภาคธุรกิจ และมีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งนี้ไปได้ด้วยดี   ที่ผ่านมาได้จับมือกับ หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นต้นแบบในการลดการใช้น้ำประปา ร้อยละ 30  อีกทั้งร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลดการใช้น้ำแก่ภาคธุรกิจให้ขยายไปทั่วประเทศ 

หอการค้าไทยขอเชิญชวนให้ประชาชน ออกมาเล่นสงกรานต์โดยอาจปรับเปลี่ยนวิธีเล่นน้ำ จากการสาดน้ำเป็นการประพรมน้ำแทน  พร้อมร่วมกันจัดเป็น Zoning พื้นที่สร้างสรรค์ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ตลอดจนการร่วมกันฟื้นคุณค่าความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมนำมาซึ่งความสุขใจ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวไทยมากขึ้น  ทั้งนี้หอการค้าไทยพร้อมจะส่งสัญญาณไปยังภาคเอกชนต่างๆ รวมทั้งสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ ให้ร่วมกันผลักดันเต็มกำลังในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม