ปอเนาะ จัดประชุมเครือข่ายสร้างสุข

โดย
| |
อ่าน : 1,997

ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

ปอเนาะ จัดประชุมเครือข่ายสร้างสุข thaihealth

สสม. จัดประชุมแผนการดำเนินงานเครือข่ายปอเนาะสร้างสุข ลดการบริโภสูบบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะทำให้เกิดอันตราย

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมสะบารัง โรงแรมซีเอส ปัตตานี ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ได้มีการจัดประชุมแผนการดำเนินงานเครือข่ายปอเนาะสร้างสุข

นายฮาซัน หะยีมะเย็ง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง ดำเนินการประชุมแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ และกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ฯ ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการเครือข่ายปอเนาะสร้างสุข ลดอัตราการบริโภคบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะทำให้เกิดอันตรายกับมุสลิมไทยทั้งที่เป็นผู้สูบเองและคนใกล้ชิด ในพื้นที่เป้าหมาย 5 อำเภอใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และในบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยได้ยกระดับสถาบันศึกษาปอเนาะให้เป็นปอเนาะปลอดบุหรี่ สถาบันศึกษาปอเนาะมีสภาพแวดล้อมที่ดี รักษาซึ่งไว้ความสะอาดตลอดเวลาในบริเวณปอเนาะ

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง และเกิดการมีส่วนร่วมจากภาคีที่เกี่ยวข้อง จนสามารถทำให้กิจกรรมต่างๆ สำเร็จลุล่วงตามตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีเครือข่ายปอเนาะสร้างสุขทั้งหมด 16 แห่งร่วมประชุมในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม