เด็ก LD อ่านยังไง ให้เป็นสุข

| |
อ่าน : 12,377

หนังสือและการอ่านนับเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กละเยาวชน โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย (0-6 ปี) เพราะโครงสร้างต่างๆ ของสมองกำลังพัฒนาสูงสุดถึง 80%

เด็ก LD อ่านอย่างไร ให้เป็นสุข thaihealth

แฟ้มภาพ

หากมีการส่งเสริมพัฒนาการและสิ่งแวดล้อมกระตุ้นที่ดี เช่น การอ่านหนังสือหรือฟังเรื่องราวจากหนังสือ จะทำให้เด็กซึมซับแบบอย่างที่ถูกสะท้อนผ่านเรื่องราวที่ปรากฏในหนังสือ เด็กก็จะค่อยๆ เรียนรู้ เลียนแบบและสะสมไปทีละเล็กละน้อย และหากผู้ใหญ่ช่วยคัดสรรหนังสือที่เหมาะสมให้กับเด็ก สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะการเรียนรู้ที่ดีให้แก่เด็กได้

ซึ่งทักษะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนก็มีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไป บางคนเรียนรู้ได้ดี แต่สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) หรือที่เรียกว่า “เด็ก LD” จะสามารถเรียนรู้จากหนังสือได้หรือไม่ มาร่วมหาคำตอบด้วยกันได้เลยค่ะ

LD คืออะไร

LD เป็นความบกพร่องของกระบวนการเรียนรู้ที่แสดงออกมาทางด้านปัญหาการอ่าน การเขียนสะกดคำ การคำนวณ และเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมอง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริง โดยที่เด็กยังมีสติปัญญาอยู่ในระดับปกติและมีความสามารถด้านอื่นปกติ

เด็ก LD อ่านอย่างไร ให้เป็นสุข thaihealthครอบครัวสามารถช่วยเด็กได้อย่างไร

ครอบครัวหรือคนรอบข้างสามารถช่วยเด็กได้โดยการอธิบายให้เด็กเข้าใจ สมาชิกในครอบครัวให้การยอมรับ เรียนรู้และเข้าใจถึงปัญหาความบกพร่องเฉพาะด้านของเด็ก รวมทั้งความรู้สึกของเด็กที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ควรเปลี่ยนพฤติกรรมจากการตำหนิ ลงโทษ เป็นความเข้าใจ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็ก และชื่นชมเมื่อเด็กทำสำเร็จแม้เป็นเรื่องเล็กน้อย เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

หนังสือสำหรับเด็ก LD

เด็ก LD จะมีลักษณะพิเศษในการรับรู้ที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป ผู้ปกครองควรรู้ว่าเด็กมีความบกพร่องอย่างไร แล้วจึงออกแบบสื่อที่มีความเฉพาะเหมาะสมกับเด็ก แต่ในเบื้องต้นการมีหนังสือหรือสื่ออะไรก็ตามที่มีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นสื่อเฉพาะก็สามารถใช้พัฒนาเด็กได้ เพียงแต่ต้องช่วยสื่อสารให้เด็กเข้าใจ แต่ถ้าเป็นสื่อเฉพาะก็จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะในสื่อการอ่านของเด็กไม่ได้มีเพียงตัวหนังสือ แต่ยังมรภาพศิลปะต่างๆ เป็นองค์ประกอบ ซึ่งจะสามารถส่งผลต่ออารมณ์ของเด็ก และถ้าภาพมีเรื่องราว มีตัวละครก็จะทำให้เด็กสามารถพัฒนาการคิด จินตนาการและสร้างเรื่องราว โดยเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เด็กสร้างขึ้นอาจจะไม่ตรงกับตัวหนังสือก็ได้

เพราะฉะนั้นหนังสือของเด็ก LD ควรมีตัวหนังสือน้อยและเน้นไปที่รูปภาพ เพื่อบอกเรื่องราวแทนตัวหนังสือ ให้เด็กทำความเข้าใจกับภาพที่ได้เห็นและใช้จินตนาการและสร้างเรื่องราวด้วยตนเอง เพราะการอ่านไม่ใช่เพียงการอ่านออก หรืออ่านหนังสือได้ แต่หมายถึงการอ่านที่ทำให้เกิดความสุข ความเพลิดเพลิน เกิดกระบวนการเรียนรู้และจินตนาการ นำไปสู่การพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เช่น การฟัง การพูด การเขียน การคิดวิเคราะห์ การอ่านจึงนับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาตนเองเด็ก LD อ่านอย่างไร ให้เป็นสุข thaihealth

การอ่านจึงนับว่าเป็นงานอดิเรกที่สามารถทำได้ทุกคน เพราะนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความรู้และจินตนาการแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้ง 1.ช่วยลดระดับความเครียด จากงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลของกิจกรรมต่างๆ ที่มีต่อการลดความเครียด พบว่าการอ่านให้ผลรวดเร็วและคงอยู่ได้นานกว่ากิจกรรมอื่นๆ 2.มีประโยชน์ต่อการนอนหลับ ก่อนนอนควรเปลี่ยนจากการเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาเป็นการอ่านหนังสือแทนจะช่วยให้หลับง่ายขึ้น 3.สร้างความภูมิใจในคุณค่าตัวเองด้านบวก ยิ่งอ่านหนังสือได้มากขึ้น ความมั่นใจในตัวเองก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น 4.ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบประสาทในสมอง เพราะการอ่านหนังสือ โดยเฉพาะวรรณกรรมจะทำให้สมองหลั่งสารในการทำงาน มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชีววิทยาและเคมี ซึ่งจะยังคงเกิดต่อเนื่องไปอีก 5 วัน แม้จะอ่านหนังสือจบไปแล้ว และ 5.ช่วยสร้างความผูกพันในครอบครัวและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ให้ดีขึ้น

 

 

ข้อมูลจาก แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

เรียบเรียงโดย : แพรวพรรณ สุริวงศ์ www.thaihealth.or.th

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

พฤติกรรมเด็ก  บริการสุขภาพ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth งดเหล้าเข้าพรรษา โชคดี รณรงค์ โชคดีที่ยังไปไม่ถึงร้านเหล้า  สังคมแห่งการเรียนรู้  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ลันตาบ้านฉัน กิจกรรมค่าย การเก็บขยะรอบหาด การสร้างงานศิลปะสื่อผสม การแสดงละคร แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ  ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์  คุณภาพชีวิต  จักรยานยนต์  ฟื้นฟูผู้ประสบภัย  อุบัติเหตุจราจร  พุทราจีน  โรงพยาบาลสารภี  ไมโลซีเรียล แชมเปี้ยนส์ 2013  ไลน์  ผลิตอาหาร  ตลาดนัดสีเขียว  ด่าง  จอดรถ  ลงขัน  หัวใจแห่งการเยียวยา  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth จดหมายข่าว ศูนย์เรียนรู้บ้านเปร็ดใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 ฉบับพิเศษ  ความพ่ายแพ้  ยอมรับผิด  จิตสำนึกดี  อุดมศึกษา