เมืองสองแควพลิกวิกฤตแล้ง ทำนาข้าวสร้างรายได้

| |
อ่าน : 2,833

ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์

เมืองสองแควพลิกวิกฤตแล้ง ทำนาข้าวสร้างรายได้ thaihealthเมืองสองแควพลิกวิกฤตแล้ง ทำนาข้าวสร้างรายได้ thaihealth

"สสส." หนุน "ชาวบ้านผารังหมี" ปรับการทำนาตามแนวพระราชดำริ หันมาใช้สารอินทรีย์ทดแทนผลิตแปรรูปข้าวกล้องปลอดสารพิษ เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุมชนบ้านผารังหมี หมู่ 3 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ถือเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งจากพลังของคนในชุมชนที่มีจำนวน 382 คน 127 หลังคาเรือน ต้องการต่อสู้กับภัยธรรมชาติ ที่ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกจนไม่สามารถทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตไปแข่งขันกับราคาตลาดได้ ซึ่งที่ผ่านมา พึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ใช้สารเคมี เพื่อช่วยผลผลิตที่ใช้เกินความจำเป็นทำให้ต้นทุนการทำนาสูงจนขาดทุน อีกทั้งมีสารพิษตกค้างที่ผลผลิตและร่างกาย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม จึงคิดเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส หันทำนาปลอดสารพิษตามแนวพระราชดำริ ทำให้เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ และมีชื่อเสียงจากข้าวกล้องปลอดสารพิษ มีผู้สนใจสั่งซื้อจนผลิตขายไม่ทัน

เมืองสองแควพลิกวิกฤตแล้ง ทำนาข้าวสร้างรายได้ thaihealthนางสุดใจ ชมพูมี ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผารังหมี กล่าวว่า ที่บ้านผารังหมี ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพการเกษตร โดยมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4 พันกว่าไร่ ทำนา 3,490 ไร่ และเมื่อเดือนก.พ. 2558 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้มาตรวจค้นหาสารเคมีในกระแสเลือดของชาวนาในหมู่บ้าน พบว่าชาวนาจำนวน 138 คนมีปัญหาสารเคมีตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย 2 รายและในระดับเสี่ยง 43 ราย สาเหตุจากการใช้สารเคมีอย่างไม่เข้าใจ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตลดปัญหาสารเคมีตกค้างในร่างกาย ชาวนาบ้านผารังมี จำนวน 65 ครัวเรือน จึงได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกับผลผลิต หันมาใช้สารอินทรีย์ทดแทน เป็นมิตรกับธรรมชาติ ลดปัญหาด้านเศรษฐกิจ ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุน เข้ามาแนะนำแนวทาง เริ่มจากการตัดรายจ่ายไม่จำเป็นจากการซื้อสารเคมี ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในแปลงนา ทำสารไล่แมลงสูตรต่างๆ จากวัสดุที่มีในหมู่บ้าน สูตรปุ๋ยอินทรีย์ และสารฆ่าหญ้าอินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีการอบรมการทำรายรับ รายจ่าย เพื่อการออมเงินในครัวเรือนอีกด้วย และล่าสุดทางหน่วยงานพัฒนาที่ดิน ได้เข้ามาส่งเสริมให้ปลูกปอเทือง ในช่วงว่างเว้นปลูกข้าว เพื่อเพิ่มรายได้ และเป็นปุ๋ยพืชสดในแปลงนา

ด้านนายจันที ชมพูมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านผารังหมี ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ชาวบ้านบ้านผาเมืองสองแควพลิกวิกฤตแล้ง ทำนาข้าวสร้างรายได้ thaihealthรังหมี ไม่ได้รอคอยความหวังให้ใครมาช่วยเหลือ แม้ว่าใน 1 ปี จะสามารถทำนาได้เพียงปีละครั้ง เนื่องจากสภาพน้ำในช่วงฤดูแล้งไม่มี ชาวนาจึงต้องรู้จักการวางแผนการทำการเกษตรเพื่อให้ได้คุณภาพดีจำหน่ายได้ราคาสูง คุ้มค่ากับการลงทุน การปรับการทำนาตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี สสส. ให้การสนับสนุน จนชุมชนประสบผลการทำนาอินทรีย์ ผลิตแปรรูปข้าวกล้องปลอดสารพิษเพิ่มมูลค่าข้าวได้ถึงตันละ 25,000 บาท ที่สำคัญชาวนาบ้านผารังหมีทุกวันนี้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น มีความสุขกายสุขใจ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นห่างไกลจากสารเคมี จากการทำนาอินทรีย์สามารถลดต้นทุนการผลิตและยังสามารถรวมกลุ่มกันแปรรูปข้าวกล้องปลอดสารพิษ ขายในตราผางาม ได้ติดตลาดจนยอดการผลผลิตไม่ทันต่อความต้องการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม