สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมสร้างวินัยจราจร

โดย
| |
อ่าน : 5,469

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ (ส.ปชส.เชียงใหม่) โดย กัลย์สุดา บานใบ

สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมสร้างวินัยจราจร thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559 เน้นลดความเร็ว ลดความเสี่ยงภายใต้หัวข้อ "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร"

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) คณะกรรมการศูนย์อำนวยการปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ในมุมกว้าง ขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในและนอกเทศกาล สานต่อนโยบายรัฐบาลทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ.2554-2561) ได้จัดส่งข้อมูลประกอบการดำเนินเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559

โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ปีนี้เน้นลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ภายใต้หัวข้อ “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน สนับสนุนการจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) รวมทั้งส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ร่วมสร้างวินัยจราจร thaihealthสงกรานต์ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน

ทั้งนี้ มีข้อเสนอต่อการตั้งจุดปฏิบัติการในช่วง 7 วัน (11-17 เมษายน 2559) ดังนี้ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 10 มาตรการ เน้นขับเร็ว ดื่ม ง่วง ไม่โทร-ไม่แชท ควบคุมการจำหน่ายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเน้นหนักในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นพิเศษ สนับสนุนปฏิบัติการ Zoning พื้นที่เล่นน้ำของวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงแต่ละจังหวัดที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและวัดผลได้ เน้นการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงช่วงเวลา “เสี่ยง” โดยเฉพาะตอนพลบค่ำ-กลางคืนเพิ่มขึ้น ปรับการตั้งเต็นท์ (จุดตรวจ,จุดบริการ,ด่านชุมชน) เป็นหน่วยลาดตระเวรเฝ้าระวังจุดเสี่ยง ทางร่วม ทางแยก จัดตั้งด่านชุมชน แก้ไขจุดเสี่ยงและมีอาสาสมัครสกัดผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในระดับท้องถิ่น ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟ อาทิ จัดทำป้าย จัดทำคลื่นระนาดบนผิวถนน ติดตั้งไฟหรือสัญญาณเสียง พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยว รองรับ AEC เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ การเช่าและการขับขี่ของนักท่องเที่ยว 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม