สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหารทะเล คุมคุณภาพรับ AEC

โดย
| |
อ่าน : 6,408

 

รมช.สธ.ลุยตรวจหาสารฟอร์มาลินตลาดสดภูเก็ต เน้นตรวจสารปนเปื้อนในอาหารทะเล สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคให้ประชาชน และรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 โดยตลาดสดที่สามารถรักษาคุณภาพระดับดีมาก หรือตลาดสดระดับ 5 ดาวติดต่อกัน 5 ปีขึ้นไป จะได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลาดสดและเป็นต้นแบบ

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 56 ที่ตลาดสดสาธารณะ 1 เทศบาลนครภูเก็ต ถ.ระนอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สธ. เป็นประธานตรวจการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในตลาดสดน่าซื้อ โดยมี นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นายไมตรี อินทุสุต ผวจ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ ส.ส.ภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ สสจ.ภูเก็ต และนายธีระพงศ์ เอี่ยมอนันต์เจริญ ประธานชมรมตลาดสดเข้าร่วม โดยมีการจัดนิทรรศการและรณรงค์ “ภูเก็ตอาหารปลอดภัย ไร้ฟอร์มาลิน” ควบคู่ไปกับทางเทศบาลนครภูเก็ต จัดรถตรวจสอบเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้านอาหารมาบริการ นอกจากนี้ รมช.สาธารณสุข ได้ใช้ชุดน้ำยาสุ่มทดสอบน้ำที่ไหลออกจากแผงจำหน่ายอาหารทะเลภายในตลาดสด เพื่อตรวจหาสารพิษ โดยเฉพาะสารฟอร์มาลิน ปรากฏว่า ไม่พบสารเคมีใดๆ จากนั้นได้มอบหมวก-ผ้ากันเปื้อนพร้อมถุงผ้าและเอกสารรณรงค์ให้กับพ่อค้าแม่ค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายต้องการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะประชาชนด้านอาหารปลอดภัยและรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดให้มีการเฝ้าระวังและสุ่มตรวจมาตรฐานการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในตลาดสดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยตลาดสดที่สามารถรักษาคุณภาพระดับดีมาก หรือตลาดสดระดับ 5 ดาวติดต่อกัน 5 ปีขึ้นไป จะได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลาดสดและเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาตลาดสดให้ได้มาตรฐานในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่มอาเซียน จากการตรวจสอบตลาดสดสาธารณะเทศบาลนครภูเก็ต 1 ในครั้งนี้ เห็นว่ามีความพร้อมสมบูรณ์และสะอาดเรียบร้อยในระดับหนึ่ง จึงมอบป้ายตลาดสดระดับดีให้ และเชื่อว่าหากมีการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต จะสามารถก้าวไปสู่คุณภาพระดับดีมาก จนเป็นต้นแบบของจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศได้

"การตรวจเยี่ยมตลาดที่ จ.ภูเก็ต ในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและสุ่มตรวจมาตรฐานการดำเนินงานอาหาร ปลอดภัยของ จ.ภูเก็ต เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละมหาศาล ดังนั้น การเฝ้าระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ทั้งชาวไทยและต่างชาติว่าได้รับความคุ้มครองสุขภาพ จากการบริโภคอาหารของประเทศไทยอย่างเข้มงวดกวดขัน และเฉพาะการตรวจเยี่ยมตลาดสดนี้ มุ่งเน้นการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารทะเล โดยเฉพาะฟอร์มาลิน ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ภูเก็ตอาหารปลอดภัย ไร้ฟอร์มาลิน” และในภาพรวมเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่า จ.ภูเก็ต ให้ความสำคัญต่อการพัฒนามาตรฐานตลาดสด จนปัจจุบันสามารถขับเคลื่อนตลาดให้ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อครบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยแบ่งเป็นตลาดระดับดีมาก 3 แห่ง และตลาดระดับดี 8 แห่ง รวมทั้งจัดให้มีการรักษาความสะอาดด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมในตลาดการตรวจสอบ สารปนเปื้อนในอาหาร และมีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าอย่างต่อเนื่อง" รมช.สธ. กล่าว

ด้าน นพ.ณรงค์ กล่าวว่า กรมอนามัยสุ่มตรวจสอบหาสารปนเปื้อน 6 ชนิด คือ ยาฆ่าแมลง สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา สารฟอร์มาลิน และสารเร่งเนื้อแดงในอาหารที่จำหน่ายในตลาดสด ตลาดนัด หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ใน จ.ภูเก็ต เมื่อปี 55 จำนวน 526 ตัวอย่าง ปรากฏว่า พบตัวอย่างอาหารที่มีสารปนเปื้อนเกินมาตรฐาน 15 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.85 โดยตรวจพบใน อ.เมืองภูเก็ต 10 ตัวอย่าง เป็นยาฆ่าแมลงในตัวอย่างอาหารประเภทปลาเค็ม พริกสด กะหล่ำปลีม่วงผักแขนง ผักบุ้ง ผักกวางตุ้งไต้หวันและมะเขือม่วง รวม 8 ตัวอย่าง ส่วนอีก 2 ตัวอย่างเป็นสารฟอร์มาลินในสไบนาง ขณะใน อ.ถลาง ตรวจพบ 5 ตัวอย่าง พบยาฆ่าแมลง 4 ตัวอย่างในคะน้า ใบรา พริกหยวก และมะเขือเทศ รวมทั้งสไบนาง มีสารฟอร์มาลินด้วย

ทั้งนี้ กรมอนามัยกำหนดให้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำนโยบายของ รมช.สาธารณสุข ถ่ายทอดให้กับภาคีเครือข่าย เช่น อสม. ผู้ประกอบการค้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาตลาดสดไทยให้ได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการป้องกันโรคและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม