“นับเราด้วยคน ส่งบริจาคยา เพื่อชาวอุ้มผาง”

โดย
| |
อ่าน : 4,968

เรื่องโดย พิมพ์ชนก ศรเพชร Team Content www.thaihealth.or.th

“นับเราด้วยคน ส่งบริจาคยา เพื่อชาวอุ้มผาง” thaihealth

แฟ้มภาพ

อีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้น กองทัพ ‘ยารักษาโรค’ ที่เหล่าอาสาสมัครร่วมกันบริจาคมายังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ก็จะถูกลำเลียงไปยังโรงพยาบาลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

“นับเราด้วยคน ส่งบริจาคยา เพื่อชาวอุ้มผาง” thaihealth

กิจกรรมลงพื้นที่ “มอบยาเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขของโรงพยาบาล และเรียนรู้หลากเรื่องเล่าที่ เลตองคุ อ.อุ้มผาง จ.ตาก” ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2559 เป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาของโครงการ "นับเราด้วย เราเอาด้วย เราอยากทำความดี" ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. และภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความแตกต่างของกลุ่มประชากรเฉพาะตามแนวชายแดนให้มีสิทธิและโอกาสเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ซึ่งนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวถึงเป้าหมายการทำงานว่า สสส. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของทุกคนในสังคม มุ่งหวังให้ประชาชนโดยรวม และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับประชากรกลุ่มเฉพาะตามแนวชายแดนที่มีปัญหาด้านบุคคล รวมถึงความเปราะบางและความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ  สสส.ได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ในการดูแลเรื่องคืนสิทธิและการให้เงินกองทุนสุขภาพตามแนวชายแดน  ซึ่งการทำงานภาพรวมจะช่วยยกระดับบริบทของปัญหาในด้านต่างๆ ให้นำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

“นับเราด้วยคน ส่งบริจาคยา เพื่อชาวอุ้มผาง” thaihealth“นับเราด้วยคน ส่งบริจาคยา เพื่อชาวอุ้มผาง” thaihealth

“การลงพื้นที่เข้าไปมอบยาให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก นับว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาประชากรกลุ่มเฉพาะให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น และสร้างประโยชน์ให้กับคนที่อุ้มผางได้มากทีเดียว ด้านเจ้าหน้าที่ สสส. ที่เป็นอาสาสมัครลงพื้นที่ครั้งนี้ ก็จะได้สัมผัสกับปัญหาและได้รับประสบการณ์ทำงานโดยตรง รวมถึงการมีจิตสาธารณะที่ค้นหาได้จากภายในตัวเอง และนำไปสู่คนวงกว้าง ผมเชื่อว่า วันข้างหน้าทุกคนจะทำงานเหล่านี้ได้ด้วยใจ ด้วยความรู้สึกที่อยากจะให้คนอื่นดีขึ้น จึงขอให้สิ่งนี้ที่เกิดขึ้นและงอกงามต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด” ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวทิ้งท้าย

“นับเราด้วยคน ส่งบริจาคยา เพื่อชาวอุ้มผาง” thaihealth

ด้าน ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของ ‘การบริจาคยาเหลือใช้ กับโครงการนับเราด้วยคน’ ว่า ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาได้ ด้วยการร่วมบริจาคยารักษาโรคที่เหลือใช้ และเก็บไว้ไม่เกิดประโยชน์ ส่งต่อให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ยา โดยก่อนที่ยาจะไปถึงมือชาวอุ้มผางนั้น เหล่าบุคคลากร เภสัชอาสาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยามหิดล รวมทั้งอาสาสมัครที่รับรู้ข่าวสารผ่านธนาคารจิตอาสาต่างช่วยกันคัดแยกประเภทของยาที่เหมาะสม ถูกต้อง และยาหมดอายุออกจากกัน ส่วนด้านองค์การเภสัชกรรมยังได้ช่วยกำจัดยาที่หมดอายุแล้วอย่างถูกต้อง นอกจากอาสาสมัครที่ร่วมด้วยช่วยกันแยกยาแล้ว เรายังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ในการขนส่งยาไปยังโรงพยาบาลอุ้มผางอีกด้วย

คอนเซ็ปต์ ‘นับเราด้วยคน’ เป็นการทำงานเชื่อมประสาน เพื่อต้องการให้เห็นถึงตัวตนของกลุ่มประชากรเฉพาะที่ประสบปัญหาการเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ  ซึ่งโครงการนี้จะสะท้อนให้สังคมเห็นคุณค่าของกลุ่มคนที่มีสิทธิและ สถานะที่ไม่แตกต่างจากเรา เพียงแต่มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในเรื่องการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ อีกข้อสำคัญคือ การรวมพลังประชาชนที่มีจิตอาสา เพื่อเชื่อมประสานการทำความดี ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมในการทำความดีเหล่านี้ได้ อย่างกิจกรรมที่ สสส. จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็น บริจาคยาเหลือใช้ให้โรงพยาบาลอุ้มผาง งานวิ่งด้วยกัน มินิมาราธอน ก็มีเหล่าอาสาสมัครมาช่วยกันอย่างเต็มที่” ผอ.สำนัก 9 ทิ้งท้าย  

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม