แก้ปัญหาอุบัติภัย “หยุดความตายบนท้องถนน”

โดย
| |
อ่าน : 7,130

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดโครงการสัมมนายุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาอุบัติภัย “หยุดความตายบนท้องถนน” เพื่อเป็นเวทีรวบรวมวิเคราะห์สภาพปัญหา นำมากำหนดแนวทางต้นแบบการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาวต่อไป

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตกว่าปีละ 13,000 คน ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่าร้อยละ2.50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (gdp) ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 1 แสนคนในปี 2563 ซึ่งอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากหลายปัจจัยและมีสภาพปัญหาแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการสัมมนายุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาอุบัติภัย “หยุดความตายบนท้องถนน” ในวันที่ 28 มีนาคม นี้ ณ อาคารรัฐสภา 2 เพื่อเป็นเวทีในการรวบรวม วิเคราะห์สภาพปัญหา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ถอดบทเรียน และพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงกำหนดแนวทางต้นแบบการจัดการอุบัติเหตุทางถนนที่เหมาะสม และสามารถนำไปปรับใช้ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่

ทั้งนี้ จะได้นำข้อเสนอแนะจากการสัมมนาฯ เสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาวของประเทศต่อไป

นายฉัตรชัย กล่าวต่อไปว่า การจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระแห่งชาติของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และทำให้ถนนทุกสายของประเทศไทยเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในระยะยาว

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม