มัสยิดครบวงจร พัฒนาศักยภาพชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 2,830

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

มัสยิดครบวงจร พัฒนาศักยภาพชุมชน thaihealth

สสม.ภาคใต้ตอนบน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโครงการมัสยิดครบวงจร อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) โดยมีนางสาวกรรณทิมา หมื่นระย้า รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบนและเจ้าหน้าที่ภาค ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโครงการมัสยิดครบวงจร มัสยิดนูรุลอิบาดะห์ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ซึ่งทางมัสยิดได้ดำเนินการทาสีรั้วมัสยิดและห้องน้ำผู้สูงอายุเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการวางแผนจะจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุต่อไป

ทั้งนี้การจัดโครงการมัสยิดครบวงจรมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการมัสยิดให้เป็นระบบ รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้มัสยิดมีการจัดสถานที่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% ตามกฎหมาย อีกทั้งการจัดกองทุนสวัสดิการของมัสยิดเพื่อรองรับผู้ด้อยโอกาสและจัดให้มัสยิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาวะแก่ชุมชน การพัฒนาปรับภูมิทัศน์และอาคารมัสยิดให้สะอาด สวยงาม รวมถึงทำให้มัสยิดมีบทบาทในการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม