สร้างสังคมสุขภาวะ แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี

โดย
| |
อ่าน : 4,613

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก โดย เสริมพงศ์ แปงคำมา

สร้างสังคมสุขภาวะ แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี thaihealth

แฟ้มภาพ

บ่อยครั้งที่เราเห็นข่าวปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมาก เกิดอะไรขึ้น ทั้งที่กลุ่มผู้สูงอายุเปรียบเหมือน “คลังปัญญา” ด้วยประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาว และสามารถทำอะไรต่อมิอะไรได้มากมาย ที่เป็นแบบอย่างและสามารถนำสังคมให้เดินไปอย่างถูกต้อง มากกว่าการเป็น “ไม้ใกล้ฝั่ง” ให้สังคมเพิกเฉย

สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 3,500 แห่ง และร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการผลักดันโครงการและกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง

ทว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป โดยเฉพาะสังคมเมืองใหญ่ ซึ่งผู้คนห่างเหินต่อกัน เหมือนต่างคนต่างอยู่ การรวมกลุ่มของชมรมผู้สูงอายุนั้นจึงทำได้ยากเช่นกัน หลายๆ ชมรมต้องล้มหายไปไม่สามารถยืนระยะได้ แต่ก็มีหลายแห่งที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้และมีผลการดำเนินงานอย่างโดดเด่น

เช่นที่ “ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านไทเทยิ่น” เขตดอนเมือง ก่อตั้งเมื่อปี 2550 ปัจจุบันมีสมาชิก 76 คน สมพร พยอมใหม่ ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านไทเทยิ่น กล่าวว่า การรวมกลุ่มของชมรมผู้สูงอายุในสังคมเมืองนั้นไม่ง่าย ถ้าทุกคนไม่ตั้งใจทำจริงๆ และแกนนำหรือคณะกรรมการต้องมีความโปร่งใส และมีองค์ประกอบหลายๆ อย่าง สิ่งหนึ่งคือ การตั้งชมรมแล้วอย่าให้เป็นภาระของสมาชิก เพราะทุกวันนี้ทุกกิจกรรมต้องใช้เงิน ไม่ใช่ให้สมาชิกควักเงินกันเอง หรือจ่ายน้อยที่สุด และทำอย่างไรให้สมาชิกนั้นมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชมรมให้มากที่สุด

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านไทเทยิ่น โชคดีที่ว่า ส่วนใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นอดีตพนักงานของบริษัทไทเทยิ่นมาก่อน ทำให้การรวมกลุ่มนั้นง่าย เวลาทำกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีสมาชิกมาร่วมเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ตลอด และต่างยินดีที่ได้มารวมกลุ่มกัน อย่างน้อยได้ความสัมพันธ์ ผูกพันและสามัคคี เวลามีประชุมประจำเดือนก็จะให้สมาชิกทำกับข้าวมาคนละหนึ่งอย่างและมากินร่วมกัน พร้อมทั้งจัดงานอวยพรวันเกิดให้สมาชิกที่เกิดในเดือนนั้นๆ ด้วย

ขณะที่ “ชมรมผู้สูงอายุชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา” เขตบางซื่อ เป็นอีกหนึ่งชมรมผู้สูงอายุในเขต กทม. ซึ่งแม้จะเป็นชุมชนที่ก่อตั้งในลำดับท้ายๆ ของ กทม. แต่ที่นี่ถือเป็นชุมชนแถวหน้าของเขต โดยมีชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักให้ชุมชน

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา มี มนตรี พิมพาศ เป็นประธานชุมชน และแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งการจัดการสร้างสังคมสุขภาวะ แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี thaihealthชมรมต่างจากที่อื่นเล็กน้อย คือ ทุกครั้งที่มีกิจกรรม เช่น การออกกำลัง จะขอให้สมาชิกลงขันคนละ 5 บาทต่อครั้ง เพื่อรวบรวมมาเป็นเงินกองกลางไว้บริหารจัดการ พอสิ้นเดือนจะนำไปฝากธนาคาร และแจ้งให้สมาชิกรับทราบว่ามีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ ถ้าจะเอาเงินไปทำอะไรก็ต้องแจ้งสมาชิกด้วยเพื่อความโปร่งใส

การรวมสมาชิกนอกจากจะสร้างความไว้วางใจต่อกันแล้ว การสร้างให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก และหากชุมชนนั้นๆ ต่างคนต่างที่มา โดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ที่นอกจากฐานะทางสังคมแล้ว ความคิดความอ่านก็แตกต่างกันย่างสิ้นเชิง

ส่วนที่หมู่บ้านลานทอง เป็นหมู่บ้านจัดสรรของกระทรวงกลาโหม ตั้งอยู่ถนนติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ถือเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ 1,338 หลังคาเรือน มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านลานทอง มาตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบันมีสมาชิก 139 คน และได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยชมรมผู้สูงอายุระดับชุมชนได้รับทุนจาก สสส.เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2558 มี พ.ท.บุญราม บุญมา เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมเด่นคือ การเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงและติดบ้าน

ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านลานทองจัดเก็บค่าสมัครแบบตลอดชีพ 500 บาท หรือแบบรายปี ปีละ 100 บาท พร้อมกันนี้สมาชิกต้องเสียเงินค่าบำรุงอีกคนละ 100 บาทต่อปีด้วย เพื่อนำไปเป็นสวัสดิการให้สมาชิกกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต และจัดประชุมทุกๆ 3 เดือนเพื่อสังสรรค์พบปะพูดคุยกัน

อย่างไรก็ดี มีผู้สมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเพียง 139 คน ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เพราะในหมู่บ้านมีจำนวนผู้สูงอายุกว่า 1,200 คน ซึ่งสาเหตุที่ผู้อายุส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกนั้น เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นอดีตข้าราชการจะรวมกลุ่มกันเอง ไม่ค่อยให้ความสนใจในกิจกรรมของชมรมมากนัก คงเป็นเพราะชุมชนใหญ่ จึงหลอมรวมกันไม่ได้ แต่โชคดีว่ากลุ่มขาประจำที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุนั้น ยังถือว่าเหนียวแน่น ทำให้การดำเนินงานของชมรมเป็นไปอย่างราบรื่น

วันนี้ผู้สูงอายุสามารถรวมกลุ่มกันแล้วลุกขึ้นมาอย่างเข้มแข็งด้วยสุขภาพดีทั้งกาย ใจ ปัญญา ให้สังคมได้เห็นพลังของคนแก่ว่ามีมากเพียงไหน ไม่ใช่เป็นเพียง “ไม้ใกล้ฝั่ง” อีกต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม