แคมป์สนุกรับปิดเทอม พัฒนาEQ-เสริมทักษะชีวิต

| |
อ่าน : 6,906

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แคมป์สนุกรับปิดเทอม พัฒนาEQ-เสริมทักษะชีวิต thaihealth

แฟ้มภาพ

ต้องยอมรับว่าวิถีการเจริญเติบโตในเด็กยุคดิจิตอลนี้มีความแตกต่างจากเด็กรุ่นก่อนๆ อย่างสิ้นเชิง ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้เด็กๆ ต่างได้รับความสนุกสนานจากเทคโนโลยีที่พ่อแม่ซื้อให้ ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ไอที ฯลฯ ซึ่งครบครันในการทำหน้าที่เป็นเครื่องเล่นและเครื่องมือการเรียนรู้ในโลกส่วนตัวตามลำพัง

แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปนั่นคือ การเรียนรู้เรื่องราวจากสิ่งรอบตัว มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รวมทั้งยังขาดการออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมทางกาย ลดภาวะเฉื่อย เนือย นิ่ง เล่นเกม ติดโทรศัพท์มือถือ

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจัดกิจกรรมค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ กับแคมป์ "SOOK KIDS SANOOK CAMP" หรือ "แคมป์สนุกของเด็กชอบเล่น" สำหรับน้องๆ อายุ 7-12 ปี ในช่วงปิดเทอมซัมเมอร์นี้ เพื่อป้องกันปัญหาเหล่านั้น พร้อมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กพัฒนา EQ เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ให้เด็กต่อยอดเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์อย่างมีคุณภาพ

"เบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร" ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส.ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเวลาปิดเทอมของเด็กเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นกลุ่มเด็กวัยเรียนรู้อายุระหว่าง 7-12 ปี

"จุดเด่นของค่ายในครั้งนี้คือ การนำความรู้ที่เด็กได้เรียนในห้อง แต่มีโอกาสได้ปฏิบัติน้อย โดยเฉพาะวิชาในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต มาผสมผสานเป็นกิจกรรมที่เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เสมือนเป็นอาวุธทางปัญญาให้เด็กๆ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและดำเนินชีวิตได้อย่างชาญฉลาด"

โดยในช่วงเดือนมีนาคมเมษายน 2559 นี้ ได้แบ่งกิจกรรมเป็น 5 แคมป์ ให้เด็กที่สนใจมาเข้า

ร่วมห้องเรียนละประมาณ 50 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้ความรู้ สาระในการเสริมทักษะชีวิต ควบคู่ความสนุกสนาน โดยมีทีมพี่เลี้ยงให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย Funny Cooking Camp ให้น้องๆ ได้แปลงร่างเป็นนักแคมป์สนุกรับปิดเทอม พัฒนาEQ-เสริมทักษะชีวิต thaihealthโภชนาการตัวน้อย รอบรู้ทุกเรื่องสารอาหาร รู้จักแหล่งที่มาของอาหาร และฝึกหักเป็นเชฟน้อยมือโปร เรียนรู้การทำอาหารกับเชฟมือโปร พร้อมสร้างสรรค์เมนูอร่อยด้วยตัวเอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม

Watch Out Camp รู้จักภัยใกล้ตัวและวิธีป้องกันภัยที่เกิดขึ้นภายในบ้าน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยตัวเอง เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง พร้อมพบกับวิทยากรพิเศษจากอาชีพในฝันของน้องๆ ที่มาให้ความรู้เรื่องภัยใกล้ตัว ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม

Active Fun Camp เช็กอัพความฟิตของร่างกายโดยโค้ชมืออาชีพ แล้วพักสายตามาสนุกกันในเกมจริงแบบไม่ใช้จอ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายให้กับน้องๆ การเล่นกีฬาแบบเป็นทีมในรูปแบบที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปด้วย ระหว่างวันที่ 5 และ 7-8 เมษายน

EQ Smart Camp รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น เด็กจะได้สร้างสรรค์งานศิลปะและละครบทบาทสมมติจำลองสถานการณ์ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพความฉลาดทางอารมณ์ ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายนแคมป์สนุกรับปิดเทอม พัฒนาEQ-เสริมทักษะชีวิต thaihealth

Flying lmagination Camp ปลุกจินตนาการให้โบยบินไปกับกิจกรรม lmgination Role Play และให้น้องๆ ได้ฝึกแก้ปัญหาที่อยู่รอบๆ ตัวด้วยความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน

"ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์เน้นการดูองค์ประกอบขั้นพื้นฐานเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์รอบด้วย เริ่มตั้งแต่ดูแลตัวเองด้วยอาหาร และการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี เน้นการเอาตัวรอดจากภัยใกล้ตัว เช่น วิธีการปฏิเสธคนแปลกหน้า การป้องกันตัวเองและภัยพิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม้ สึนามิ น้ำท่วม เราจะสอนให้เด็กๆ รู้ว่าต้องเตรียมสิ่งของอะไรบ้างเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ขึ้น เช่น วิธีการหลบภัยชนิดต่างๆ การขอความช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง และที่สำคัญเรามุ่งเน้นพัฒนา EQ หรือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก พร้อมส่งเสริมการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นๆ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้พวกเราสามารถเอาตัวรอด และเป็นคนที่มีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติได้"

ผู้อำนวยการเบญจมาภรณ์กล่าว และว่า สมัยนี้การเรียนในห้องเรียนอาจไม่พอ แต่ต้องทดลองจริง ปฏิบัติจริง เนื่องด้วยปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะรอบตัวไปมากที่เราต้องปรับตัวให้เท่าทัน อย่างเช่น เรื่องภัยพิบัติต่างๆ หรือเรื่องต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง เด็กและเยาวชนทุกคนจะเป็นจะต้องมีทักษะชีวิตที่จะต้องทราบ เอาตัวรอดและรู้วิธีป้องกันสิ่งเหล่านี้ให้ได้ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างดีให้แก่ชีวิตตัวเขาเองและสังคมของเราด้วย

"สิ่งที่เป็นห่วงสำหรับเด็กในยุคปัจจุบันก็คือ พฤติกรรมความก้าวร้าวของเด็ก การใช้อารมณ์โมโหร้าย อาการโกรธ ซึ่งจะมีการแสดงความรู้สึกที่รุนแรงเมื่อไม่ได้ดั่งใจ เด็กที่ควบคุมตัวเองไม่ได้จะแสดงพฤติกรรมที่ขาดการยับยั้ง ไม่รู้ถึงผลที่ตามมา อันเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ขาดแบบอย่างที่ดีให้ทำตาม ไม่ได้รับการช่วยเหลือชี้แนะแนวทางการแสดงออกที่เหมาะสม ครอบครัวแตกแยก ซึ่งหากเขาได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ฝึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่ยังเล็ก พัฒนาการด้านจิตใจเขาก็จะดีขึ้นและอ่อนโยนขึ้นได้" ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่สนใจให้ลูกหลานเข้าร่วมค่ายสามารถสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 09-5890-7709 ซึ่งเปิดรับจำนวนจำกัด ยิ่งเล่นมากก็ยิ่งเรียนรู้มากขึ้น เพราะฉะนั้น อย่ารอช้า ปิดเทอมซัมเมอร์นี้ "มาเล่นกันเถอะๆ".

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ขาดสารไอโอดีน  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth เครือข่ายลดอุบัติเหตุ จดหมายข่าว คนสามวัย ความปลอดภัยทางถนน ทศวรรษแห่งการลงมือทำ ตั้งสติก่อนสตาร์ท  Stroke  ผมเงางาม  เชียร์ลีดดิ้ง  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  World No Tobacco Day  ผ้าชุบน้ำปิดจมูก  โรคกระดูกพรุน  เยี่ยมชมในพื้นที่ต้นแบบ  ปรับสมดุลในร่างกาย  คุณ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล  การไม่เลือกกิน  สารต้องห้าม  ผลวิจัยองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ  อุดมไปด้วย  เดวิด โบห์ม  ตรวจก่อนแต่ง  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (กจอ.) สำนักสิ่งแวดล้อม  ตำรวจ จราจร สืบสวน ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ถนนสีขาว  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม