แนะ ปชช.งดจุดไฟเผาป่า เลี่ยงปัญหาหมอกควัน

| |
อ่าน : 2,544

สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ขยายกว้างเป็น 4 จังหวัด สูงสุดที่ จ.เชียงราย 148 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร วอน หยุดเผาป่า

แนะ ปชช.งดจุดไฟเผาป่า เลี่ยงปัญหาหมอกควัน thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อเวลา 09:00 น. วันอังคารที่15 มีนาคม พ.ศ. 2559 ว่า ขณะนี้สภาพอากาศในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย กลับมามีอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีค่าสารมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) เกินมาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ 2 จังหวัด สูงสุดคือที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) อยู่ที่ 148ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ ที่ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) อยู่ที่ 139ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,ที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) อยู่ที่ 138 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) อยู่ที่ 131 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ต้องขึ้นทำฝนเทียมเพื่อสร้างความชุ่มชื้น และเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ให้กับเมฆ สำหรับช่วยในการดูดซับมลพิษจากสถานการณ์ไฟป่า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงอยากฝากไปยังประชาชน หรือชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ ให้งดการออกหาของป่าด้วยการจุดไฟเผาป่า เนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะภัยแล้งรุนแรง จึงทำให้สภาพอากาศมีความแห้งแล้ง ประกอบกับ เศษใบไม้แห้งนั้น ถือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ที่จะทำให้เพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ก็เพื่อลดปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบกับผู้อื่น ด้วยการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

 

 

ที่มา: www.innnews.co.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม