กทม.- สสส.ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ

| |
อ่าน : 4,003

กทม.- สสส.ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ สร้างเครือข่ายด้านวิชาการในการผลักดันนโยบายระดับสากล

กทม.- สสส.ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ thaihealth

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร (กทม.) กล่าวว่า กทม.ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้แทนจากศูนย์อำนวยการออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารือเตรียมความพร้อมการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 (The 6 th  ISPAH Congress; the international Congress on Physical Activity and Public Health) ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย.59 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจะมีประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการก้าวสู่เวทีระดับโลกด้านนโยบายและวิชาการ เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุภาพ อีกทั้งเกิดการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการในการผลักดันนโยบายระดับสากล

สำหรับการประชุม ISPAH 2016 ประเทศไทยจะได้นำเสนอความร่วมมือของ กทม.และ สสส.ในด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยนำยุทธศาสตร์ของ สสส. ด้านแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ซึ่งมุ่งเน้นกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมทุกช่วงวัย สร้างพื้นที่สุขภาวะในโรงเรียน สถานประกอบการ ชุมชน ที่สาธารณะ และทางสัญจร รวมถึงลดเวลาของพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการนั่ง การอยู่หน้าจอ และการเดินทาง ขับเคลื่อนไปพร้อมกับแนวนโยบายของกรุงเทพมหานครในการสร้างมหานครแห่งความสุข มหานครแห่งความปลอดภัย ผ่านการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ การบริการสาธารณสุข และจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและกิจกรรมทางกายต่างๆ อย่างทั่วถึง

อีกทั้งจะมีการนำเสนอและต่อยอดโครงการเมืองเดินได้ เมืองเดินดี รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมจะได้นำเสนอผลงานเด่น การปฏิบัติที่สำเร็จและเป็นเลิศ นวัตกรรม รวมถึงขยายบทบาทและศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานยุทธศาสตร์สู่นานาชาติ ในการร่วมกำหนดทิศทางโลกด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความตื่นตัวด้านวิชาการ และการผลักดันนโยบายในระดับนานาชาติต่อไป

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม