แก้ปัญหาเบาหวาน-ความดัน ในผู้ป่วยเอชไอวี

โดย
| |
อ่าน : 8,973

 

สธ. เผยผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเป็นระยะเวลานาน เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงมากกว่าคนปกติทั่วไป แนะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย และนั่งสมาธิจะสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายได้เป็นอย่างดี

น.พ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยล่าสุด ว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยเอดส์ทั้งสิ้น 376,690 ราย และเสียชีวิต 98,721 ราย ซึ่งมีผู้เสียชีวิตลดลงกว่าในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส ทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเสียชีวิตน้อยลง อย่างไรก็ตามผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการรับประทานยาต้านไวรัสเป็นระยะเวลานานตลอดชีวิตนั้น และมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะผิดปกติทางเมตาบอลิค หรือที่เรียกว่า เมตาบอลิคซินโดรม อาทิ การเกิดเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ซึ่งมากกว่าคนปกติทั่วไป ในการแก้ไขปัญหานั้นปัจจุบันใช้ยาเพื่อจัดการกับปัญหาเมตาบอลิค ปัญหาสุขภาพอื่นๆ จากการติดตามการรักษาพบว่าผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง มักจะมีปัญหาเมตาบอลิคซินโดรมตามมา

ด้าน ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้พัฒนาการแก้ปัญหาเมตาบอลิคซินโดรมด้วยการไม่ใช้ยา ได้แก่ การใช้ความรู้ด้านอาหารและการดูแลสุขภาพทางเลือกอื่นๆ มาช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องรับประทานยาต้านไวรัสเป็นเวลานาน ซึ่งในวันที่ 1-4 เม.ย.นี้ กรมควบคุมโรคจะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดโปรแกรมสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สถานีอนามัย อาสาสมัครศูนย์องค์รวม เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการรักษาแนวใหม่ และลดการรับประทานยารักษาโรคจากเมตตาบอลิคซินโดรม ช่วยให้บุคลากรทางด้านการรักษาตระหนักรู้ในเรื่องอาหาร ซึ่งเป็นพื้นฐานของสุขภาพ การออกกำลังกายและการปฏิบัติสมาธิ จนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่รับประทานยาต่อเนื่องยาวนานได้อย่างเหมาะสมต่อไป การประชุมดังกล่าว มีหัวข้อในการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่ สถานการณ์การเกิดภาวะปกติทางเมตาบอลิคใน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ การพยากรณ์โรคเมตาบอลิคกับข้อมูลด้านพันธุกรรม การใช้สมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ทางโภชนาการ แม็คโครไบโอติกส์เพื่อชีวิตและสุขภาพ การนั่งสมาธิเพื่อดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งฝึกนั่งสมาธิเทคนิค skt และออกกำลังกายด้วยวิธีโยคะ

จากการศึกษาพบว่า การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย และการนั่งสมาธิจะสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายได้เป็นอย่างดี กรมควบคุมโรคคาดว่าผลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จะนำไปสู่รูปแบบในการแก้ไขปัญหาเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่รับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ในพื้นที่นำร่องอย่างเป็นระบบต่อไป

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม