CSR “โลกแห่งสัปปายะ” ส่งเสริมวัดสร้างสุข

| |
อ่าน : 3,125

สสส. ได้ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัดงาน CSR "โลกแห่งสัปปายะ" เพื่อถ่ายถอดองค์ความรู้การทำวัดสร้างสุขทั่วไทย

CSR “โลกแห่งสัปปายะ” ส่งเสริมวัดสร้างสุข thaihealth

โครงการวัดสร้างสุข ร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมความมีวินัย ผ่านวิถีของ 5ส และในปัจจุบันโครงการกำลังเดินหน้าต่อเข้าสู่ช่วงที่ 2 เพื่อขยายผลและต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าว ให้ครอบคลุมวัดทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย

เพื่อเป็นการถอดบทเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งหมดของโครงการฯ จึงขอเชิญเข้าร่วมงาน CSR "โลกแห่งสัปปายะ" และรับฟังประสบการณ์จากองค์กรที่ได้เข้าร่วมโครงการ และแนวทางการดำเนินงานด้าน CSR ขององค์กรกับโครงการวัดสร้างสุขฯ

ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ห้อง Grand Hall 202 – 203 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โปรดส่งแบบฟอร์มตอบรับ (ตามเอกสารแนบ) ถึง คุณวรจักร e-mail : worajak@tpa.or.th ภายในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 

ติตต่อสอบถาม 02-7173000 ต่อ 745 คุณวรจักร worajak@tpa.or.th

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ภาพประกอบจากวัดสร้างสุข

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม