เช็คร่างกายก่อนบริจาคโลหิต

| |
อ่าน : 4,064

กรมควบคุมโรต แนะตรวจเช็คร่างกายก่อนบริจาคโลหิต เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

เช็คร่างกายก่อนบริจาคโลหิต thaihealth
แฟ้มภาพ

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นการประชุมปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เพื่อเตรียมการเฝ้าระวังและหารือมาตรการป้องกันโรคดังกล่าว

จากการประชุม ได้มีข้อเสนอแนะกรณีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในการบริจาคเลือด ซึ่งการคัดกรองผู้บริจาคเลือด ผู้บริจาคต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 1.ผู้ที่บริจาคเลือดจะต้องไม่มีอาการไข้ หรือ ผื่น ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือตาแดง ปวดข้อ ปวดหัว อ่อนเพลีย ภายใน  4 สัปดาห์ก่อนบริจาคเลือด 2.ผู้ที่บริจาคเลือดต้องไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และ ไม่มีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีอาการดังข้างต้น 3.ผู้ที่บริจาคเลือดต้องไม่มีประวัติเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาด ภายใน 4 สัปดาห์ก่อนบริจาคเลือด

ทั้งนี้ หากผู้บริจาคเลือดที่บริจาคเลือดไปแล้ว มีอาการไข้ หรือ ผื่น ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ตาแดง ปวดข้อ ปวดหัว อ่อนเพลีย หลังจากบริจาคเลือดภายใน 2 สัปดาห์ ต้องรีบแจ้งกลับมายังศูนย์บริจาคโลหิต สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา คือ 1.ควรมีระบบการติดตามทารกที่คลอดจากมารดาที่ได้รับเลือดขณะตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วงการตั้งครรภ์ ไตรมาสแรก 2.แจ้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.การคัดกรองเลือดก่อนให้หญิงมีครรภ์ (ไม่รวมขณะคลอด) ให้พิจารณาตรวจภาวะติดเชื้อไวรัสซิกาในเลือดก่อนถ่ายเลือดให้หญิงมีครรภ์ ซึ่งภายในเดือนนี้จะมีการเชิญประชุมศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ และรายละเอียดแนวทางปฏิบัติเรื่องการรับบริจาคเลือดต่อไป

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม