แนะ ใช้ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ที่เกิดจากยุง

| |
อ่าน : 4,434

สธ.วางมาตรการป้องกันโรคจากยุงลาย 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ที่เกิดจากยุง

แนะ ใช้ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ที่เกิดจากยุง thaihealth

แฟ้มภาพ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข พลตรีสุรใจ จิตต์แจ้ง ผู้บัญชาการ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน พระภิกษุสงฆ์ ประชาชนและข้าราชการกว่า 150 คน ร่วมแรงร่วมใจดำเนินการตาม มาตรการ 3 เก็บของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายในวัดพุทธปัญญาและชุมชน ใกล้เคียง ป้องกัน 3 โรคที่เกิดจากยุงลาย

นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า การดำเนินงานเพื่อป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง ต้องอาศัยความร่วมมือ ตั้งแต่ภาครัฐไปจนถึงประชาชน ซึ่งประเด็นที่สำคัญขณะนี้คือ การป้องกัน ควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายที่ทำให้เกิด 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยผลการสำรวจค่าดัชนี ลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำ ที่วัด โรงเรียน และบ้าน พบลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่สูง คือ วัดพบร้อยละ 60 โรงเรียนพบร้อยละ 40 บ้านพบร้อยละ 30 ซึ่งแต่ละจุดที่พบลูกน้ำยุงลายล้วนเป็นแหล่งชุมชนที่มีประชาชนทุกเพศทุกวัยอาศัยอยู่มาก ด้วยเหตุนี้กระทรวงจึงออกมาตรการสำคัญในการป้องกันโรคจาก ยุงลาย ตามแนวทาง "ประชารัฐ ร่วมใจ ใช้ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" โดยขอความ ร่วมมือหน่วยงานทุกกระทรวง และประชาชน ทุกพื้นที่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคจากยุงลาย 3 เก็บ คือ เก็บที่ 1 เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บที่ 2 เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ของยุงลาย และเก็บที่ 3 เก็บน้ำ ปิดให้ มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ ยุงลายวางไข่

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม