มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรีดีจังฯ

โดย
| |
อ่าน : 4,427

 thaihealth

เพชรบุรี เตรียมสัมผัสกับบรรยากาศวีถีชีวิตท้องถิ่นเมืองเพชรบุรีในมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ "เพชรบุรี ดีจัง ไปยาลใหญ่" ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมรับชมการแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนในพื้นที่ระหว่าง 18-20 มีนาคมนี้ ณ พื้นที่ใจกลางเมืองเพชรบุรี

27 ก.พ.59 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณลานน้ำพุ หน้าศาลาประชาคมเมืองเพชรบุรี คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) พร้อมด้วยนางสาวศิริขวัญ เทศงาม ผู้ประสานงานมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี ดีจัง ไปยาลใหญ่ นายจรูญศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี และนางสาวสุนิสา ประทุมเทือง แกนนำเครือข่ายเยาวชนพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี ดีจัง ร่วมแถลงข่าวการจัดมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี ดีจัง ไปยาลใหญ่ ที่มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2559 ณ พื้นที่ใจกลางเมืองเพชรบุรี

เพื่อนำเสนอแนวคิดและสร้างช่องทางการเข้าถึงพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะทางปัญญาบนฐานของชุมชนให้กับเด็กและเยาวชน ครอบครัว ชุมชน สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนออกแบบและผลิตสื่อสร้างสรรค์สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนเมืองเพชรบุรีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน สื่อมวลชน กลุ่มเครือข่ายเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเดินทางมาเข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี ดีจัง ไปยาลใหญ่ ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ เทศบาล thaihealthเมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายเยาวชนจาก 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี ร่วมสนับสนุนการจัดงาน

โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2559 ณ พื้นที่ใจกลางเมืองเพชรบุรี ภายในงานจะประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม “เพชรบุรี ดีจัง ฟอรั่ม” จัดที่บริเวณวัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นการพบปะกันของศิลปินและผู้ที่สนใจจากหลายหลายสาขาอาชีพ ที่เห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมชุมชนของเมืองเพชรบุรี เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จัดแสดงนิทรรศการผลงานที่เกิดจากการใช้เมืองเพชรบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นหุ่นจำลอง ภาพถ่าย ภาพเขียน หนังสือ และผลงานในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากนี้มีการเปิดซุ้มกิจกรรมเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมกิจกรรม

ต่อด้วยกิจกรรม “มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์”จัดขึ้นใจกลางเมืองเพชรบุรี โดยปีนี้จะเชื่อมต่อพื้นที่ 2 ฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีทางสะพานใหญ่และสะพานจอมเกล้า โดยจะมีการนำเสนอวิถีชีวิตชาวตลาด วัฒนธรรม ประเพณีของชาวจีน นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเมืองเพชร ลานศิลปะของชาวชุมชนถนนคลองกระแชง กิจกรรมนำเสนอเรื่องราวเท่าทันสื่อ กิจกรรม “เทศบาลปันยิ้ม อิ่มเอม ทั้งเมือง”

ส่วนที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มีกิจกรรมสำหรับให้เด็ก ๆ เยาวชนได้ร่วมสนุกมากมาย ส่วนที่เรือนกฤษณาจะเปิด thaihealthให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ซึ่งจะมีเยาวชนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวชม โดยปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรม

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของเครือข่าย จาก 8 อำเภอ ที่จะมานำเสนอพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะทางปัญญาบนพื้นฐานของชุมชน เช่น กิจกรรมสื่อสารเส้นทางแหล่งเรียนรู้ต้นไม้ในพระพุทธศาสนา สกุลช่างสร้างฝัน แหล่งเรียนรู้งานสกุลช่างเมืองเพชร เรื่องราวของแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน ผ้ามัดย้อมและอาหารจากพืชป่าชายเลน ในส่วนของการแสดงบนเวที พบกับการแสดงหุ่นละครเล็กร่วมกับการแสดงโขน ละครชาตรี หนังตะลุง โขนรามเกียรติ์ ละครหุ่นคน กลองยาวกะเหรี่ยง การเต้นกระทบไม้ และอีกมากมาย

โดยเวทีตั้งอยู่บริเวณแยกเพชรนคร นอกจากนี้แล้วยังมีเวทีย่อยในอีกหลายจุด ซึ่งปีนี้พิเศษกว่าทุกปีมีกิจกรรมสมัชชาเยาวชนพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นการรวมตัวกันของเยาวชนที่ทำพื้นที่สร้างสรรค์ ใน 40 จังหวัด ของประเทศไทย ประมาณ 200 คน มาจัดการสัมมนา หัวข้อ คนรุ่นใหม่กับพื้นที่สร้างสรรค์สุขภาวะทางปัญญาบนฐานชุมชน โดยใช้รูปแบบการสัมมนาขยายวง เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งลงพื้นที่ในชุมชนและร่วมเรียนรู้จากงานมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี ดีจัง ไปยาลใหญ่ ที่จัดในปีนี้ด้วย

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เยาวชน นักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี ดีจัง ไปยาลใหญ่ ในระหว่าง วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2559 ณ พื้นที่ใจกลางเมืองเพชรบุรี เพื่อร่วมสัมผัสกับวิถีชีวิตท้องถิ่น รวมไปถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนเมืองเพชรบุรี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในกับคนในชุมชนอีกด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม